Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Öğrenim Hareketliliği Başlarken

Öğrenim Hareketliliği Yol Haritası için tıklayınız.

Öğrencilerin hareketlilik gerçekleştirecekleri karşı kurumların belirlenmesinin ardından başvuru için eşleşilen kurumun web sayfasında son başvuru tarihi, dersler, akademik takvim ve başvuru formu gibi belgeler incelenmelidir. 

Erasmus Takviminde yer alan tarihteki oryantasyon oturumlarına katılmak işlemlerin sorunsuz yürütülebilmesi için oldukça önemlidir.

Karşı kurumların “Aday gösterme (nomination)” e-postası gerekliliği var ise Birimimize “Aday gösterme (nomination)” bilgileriniz e-posta ile tarafınızdan gönderilmelidir. Ardından Birimimiz karşı kurumlara öğrencilerin seçildiğini ifade eden “Aday gösterme (nomination)” bildirimlerini e-posta ile gönderir. 

Gidilecek üniversitenin internet sayfasından başvuru formunu, varsa konaklama formunu ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz ve son başvuru tarihlerini dikkate alarak doldurulmalıdır ve gidilecek üniversiteye taahütlü olarak gönderilmek üzere Erasmus ofisine iletilmelidir. Eğer karşı kurumun internet sayfasında gerekli formlar yok ise aşağıda verilen linklerden formlar indirilebilir.

Öğrencilerin Online Erasmus Başvuru formlarını koordinatörlerine imzalatarak tarafımıza diğer belgeleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Formlarını muhafaza edememiş olanlar forma ulaşmak için,

2021 dönemi başvuru formu için tıklayınız

2022 dönemi başvuru formu için tıklayınız.

Eşleşilen  kurumun başvuru formu, varsa yerleşim (accommodation) formu, vb. formlar doldurulur. Bölüm koordinatörlerinden yardım alarak hazırlanan Öğrenim Anlaşması lisans öğrencileri için (Learning Agreement for Studies) , lisansüstü öğrencileri için Learning Agreement for Studies, disiplinlerarası lisansüstü öğrencileri için Learning Agreement for Studies öğrenci ve Bölüm Koordinatörüne ve/ veya Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra UİB’ye imzalanmak üzere teslim edilir. (3 Adet Orjinal Nüsha) Öğrenim Sözleşmesi, öğrencinin gitmeden önce titizlikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Öğrenci gitmeden önce gidilecek üniversitenin kurs kataloğunu incelemek ve Erasmus Bölüm Koordinatörü ile birlikte misafir olunan üniversitede hangi dersleri alacağını belirlemek zorundadır. Alınacak olan derslerle toplam 30 ECTS’yi tamamlamak zorundasınız. Alınacak derslerin ve bununla birlikte öğrenim sözleşmesinin Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanması, öğrencinin döndükten sonra ders kabulleri ile karşılaşabileceği zorlukları önlemek açısından bir garanti olabilmektedir. Öğrenim sözleşmesi öğrenci, Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra misafir olunan üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanıp imzalanması gerekmektedir. Ancak üçlü onay alan öğrenim sözleşmeleri geçerli sayılmaktadır. Aksi takdirde üniversite seçilen dersleri kabul etmek ile yükümlü değildir. Hazırlanan "Öğrenim Sözleşmesinde" bulunan derslerin açılmaması veya program çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamama durumunda “Öğrenim Sözleşmesinin” yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda "Öğrenim Sözleşmesinin” sadece çıkarılan ve eklenen dersleri gösteren sayfasının hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin yurtdışında bulunduğu süre içerisinde bu değişikliklerin takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. "Öğrenim Sözleşmesinde" yapılacak tüm değişiklikler koordinatörün bilgisi dahilinde 4 - 7 hafta içersinde yapılmalıdır. 

Başarısız olunan krediler OMÜ' de tekrar edilir.

Başarısız olunan kredi sayısına göre hibe kesintisi aşağıdaki oranlarda yapılacaktır :   

20-30 ECTS : Kesinti yok
11-19 ECTS : Yüzde 10 Kesinti                                   
0-10 ECTS : Yüzde 20 Kesinti      

 

Erasmus Bölüm Koordinatörünüz için bknz.
Learning Agreement formunuzu doldurulurken gerekli olabilecek ders alan kodlarınız:
Ders Alan Kodları(Subject Area Codes)
ISO Kodları
UNESCO Kodları

Transkript (Transcript of Records) belgenizi Birimize teslim etmelisiniz.  
İngilizce Transkripti Fakültenizin Öğrenci İşlerinden ya da Rektörlük Öğrenci İşlerinden alabilirsiniz.  (2 Adet Orjinal Nüsha)

Başvuru Formu (Student Application Form): 
Karşı kurumların başvuruları online olabilir. Online başvurunuzu tamamlayarak 2 Adet çıtı alarak ofise teslim ediyorsunuz.Bu formlar genellikle gidilecek üniversitenin web sayfasında (farklı formatta da olabilir) bulunabilir. Başvurunun online olmadığı durumlarda karşı kurumun başvuru formunu doldurarak 2 adet teslim ediyorsunuz. 

Öğrenim tarihlerini kapsayan ve vize almaya uygun bir pasaportu olmayan öğrencilerin 25 yaş altında olanlar doğrudan öğrenci belgeleri ile birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 25 yaş üzerinde olan öğrencilerin oryantasyon programı esnasında kendilerine dağıtılan pasaport harç muafiyet dilekçe lerini Uluslararası ilişkiler Birimi’ne teslim edebilirler.Kabul mektuplarının gelmesinin ardından onaylanan bu yazıyı teslim aldıktan sonra öğrenci tarafından Vergi Dairesi Başkanlığı’na giderek başvuru yapılır. Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan harç muafiyet yazısı ile Pasaport şubeye başvurarak harçsız olarak pasaport alınır. 

Kabul mektubu karşı kurum tarafından öğrenciye ya da UİB’ye gönderilebilir. UİB’ye ulaşması halinde öğrenci e-posta yoluyla bilgilendirilir.

Hareketlilik dönemine ait diğer belgeler Birimimize teslim edilmelidir. Bu belgeler öğrenci tarafından hazırlanarak UİB’ye teslim edilir.   Söz konusu belgeler bir Erasmus+ öğrencisinin olarak mutlaka dosyasında bulunması gereken belgelerdir. Öğrenci bu belgeleri vize almak durumunda olmasa dahi birimimize teslim etmekle yükümlüdür.

Teslim edilmesi gereken diğer belgeler ve dikkat etmeniz gereken hususlar:

Kabul mektubu fotokopisi (Karşı üniversitede bulunacağınız tarihler net olarak belirtilmiş ise gideceğiniz döneme ait akademik takvimi beyan etmeniz gerekecektir.)

Seyahat-Sağlık Sigortası Poliçenizin fotokopisi 

Sigorta işlemleri için Lütfen Tıklayınız

Hibe işlemleri için Lütfen Tıklayınız

OLS (Online Linguistic Support): OLS (Online Linguistic Support) Online Dil Desteği Sınavına hareketlilik öncesi girmeniz tavsiye edilmektedir. Yeni OLS sistemi için tıklayınız

OLS (Online Linguistic Support) Size Neler Sağlar?

Ücretsiz dil eğitimi

Konuşma grupları

Mentor desteği

Video desteği

Canlı destek

Yeni arkadaşlıklar

Uluslararası öğrenme ortamı

Kısaca Erasmus+ Online Linguistic Support

OLS ile ilgili sıkça sorulan sorular  

13. Confirmation of Arrival (Varış Belgesi) : Öğrenim öğrencileri, öğrenim görecekleri kuruma varışlarının ardından, 15 gün içerisinde Confırmation of Arrival Belgesini bulundukları kurumların Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce onaylatarak UİB' ye mail ile iletirler. Hibe ödemeleri bu belgenin UİB' ye ulaşmasının ardından gerçekleştirilir. (Confirmation of Arrival Belgesinin Erasmus Ofisi' ne ulaşmaması durumunda hibeleriniz kesinlikle yatırılmayacaktır.) Confirmation of Arrival için tıklayınız.

Pasaport, vize ve sigorta işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Pasaport ve vize başvuruları esnasında gerekli olabilecek ve üniversitemiz Erasmus Ofisin’den temin edilebilecek belgeler :
 

Not: Vize almaya uygun bir pasaportu olmayan öğrencilerin 25 yaş altında ve 25 yaşını doldurmasına 6 aydan fazla var ise doğrudan öğrenci belgeleri ile birlikte Pasaport Harcı Muafiyet Dilekçesi olmasına gerek olmadan İlçe Nüfus Müdürlüğü' ne (bağlı bulunduğunuz) başvurabiliyorlar müracaat edebilirler. 25 yaş üzerinde olan öğrencilerin oryantasyon programı esnasında kendilerine dağıtılan pasaport harç muafiyet dilekçelerini Uluslararası ilişkiler Birimi’ne teslim edebilirler. Kabul mektupalrının tarafımıza ulaşmasının ardından karşı kurumdan onaylanarak gelmesinin ardından onaylanan pasaport harcı muafiyet belgesini teslim aldıktan sonra öğrenci tarafından Vergi Dairesi Başkanlığı’na giderek başvuru yapılır. Zafer Vergi Dairesi' ne giderek cüzdan bedelinin ödendiğine dair alınan dekont ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü' ne (bağlı bulunduğunuz) başvurabiliyorlar

Pasaport ve Çıkış Harç Muafiyet İstek Yazısı: indirmek için tıklayınız

Erasmus Ofisimizden hibe alındığına dair belge (Letter of Financial Guarantee) 

Öğrenci Belgesi (İngilizce) 

Dil Yeterlilik Belgesi (Language Proficiency Letter) 

Konsolosluklara veya Büyükelçiliklere hitaben vize başvuru yazısı

Çek Cumhuriyeti vize başvurusu esnasında gerekli olabilecek 90 günden fazla vize isteği formu (Czech visa over 90 days form)         

Gitmekten vazgeçenler için örnek feragat dilekçesi.

Feragat Dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Erasmus Öğrenci Beyannamesi için tıklayınız.