Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

YABANCI DİL SINAVLARI

Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ve Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (UZEM) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:
 
Öğrenim hareketliliğinde
 
Transkript not ortalaması: % 50
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı Sonucu veya dil belgesi: % 50
 
Staj hareketliliğinde
 
Transkript not ortalaması: % 50
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı Sonucu veya dil belgesi: % 50

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan


Dil Barajı var mı?

Erasmus Staj İçin: 60 / 100
 
Erasmus Öğrenim için ise:
 
Her Erasmus anlaşmamız bulunan üniversitenin bir dil barajı vardır. O baraj, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerinden ya B1 veya B2 olarak değişmektedir. Bu dil seviyelerin eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS- e-YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL’in Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri ile KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL arasında aşağıdaki tabloda verilen eşdeğerlik geçerlidir.

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL

B1

60 - 74

B2

75 - 89

C1

90 - 99

C2

100

 

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyelerine ulaşmak için tıklayınız. (Türkçe) (İngilizce)

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL puanları ve TOEFL puanları aşağıda verilmiştir.

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL

CPE

CAE

PTE Akademik

60

 

C

55

65

   

67

70

 

B

71

75

   

75-77

80

C

A

78-80

85

   

81-83

90

B

 

84-86

95

   

87-89

100

A

 

90-

 

CEFR level

Reading (0–30)

Listening (0–30)

Speaking (0–30)

Writing (0–30)

Total (0–120)

C1 or above

24

22

25

24

95

B2

18

17

20

17

72

B1

4

9

16

13

42

A2

n/a

n/a

10

7

n/a

 

Referans:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Genel/Yabanci-Dil-Sinavlari-Esdegerlikleri-140214db.pdf

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

Geçerli bir yabancı dil belgesi olmayanlar YDYO’ nun yapacağı yabancı dil sınavına girmek zorundadır.

Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?
 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sınavla ilgili örnek sorulara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.

Not: Erasmus Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır. 2021 Online dil sınavının geçerlilik süresi 1 yıldır. 2022 Erasmus Yabancı Dil Sınavı (online+yüz yüze) geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçerliliği olan bir dil belgeniz var ise sınava girmek zorunlu değildir. 2023 yılı (online) Erasmus Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi 1 yıl olup başvuru dönemini kapsamaktadır.