Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Staj Hareketliliği Biterken

Dönüş işlemlerinin tamamlanması için hareketlilik sonrası aşağıdaki belgeleri öğrencilerin en geç faaliyetlerinin sona ermesinden sonra 1 ay içerisinde (2017-2018 staj hareketliilği öğrencilerinin en geç 31 Mayıs 2019' e kadar) tamamlayarak Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir:


Staj faaliyeti sonrası öğrencinin Uluslararası İlişkiler Birimine teslim etmesi gereken belgeler:

Katılım Belgesi( Certificate of Attendance): Staj öğrencisinin staj süresince üniversite okuduğunu gösteren belgedir. Öğrencinin misafir olduğu kuruluş tarafından doldurulup onaylanması gerekmektedir. Bu belgeyi karşı kuruluş genellikle kendi formatında olan bir yazı halinde veriyor. Fakat, ellerinde böyle bir belge formatı yok ise bizim hazırladığımız belgeyi kullanabilirsiniz. (Katılım belgesi için buraya tıklayınız)

Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships)Tüm imzalar atılmış ve mühürler baılmış orjinal kopyası , lisansüstü öğrencileri için Öğrenim Anlaşiması (Learning Agreement for Traineeships),  Disiplinlerarası lisansüstü öğrencileri için Öğrenim Anlaşiması (Learning Agreement for Traineeships), Tıp fakültesi öğrencileri için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship) için tıklayınız.Tüm imzalar atılmış ve mühürler baılmış orjinal kopyası. Hareketlilik sonrası after the mobility alanının karşı kurum tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir. 

OLS (Online Linguistic Support): OLS (Online Linguistic Support) Online Dil Desteği bitirme sınavının tamamlanması (hareketlilik öncesi katılım sağlandı ise) tavsiye niteliğindedir. Sınav hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Online Nihai Form: Birimimiz dönüş belgelerini tamamlayarak birimimize ulaştıran öğrencinin bilgilerini Beneficiary Module’a girer ve öğrencinin sistemimizde kayıtlı mail adresine hareketlilik dönemine ilişkin bir AB Anketi tanımlanır. Dönüş işlemleri öğrencinin bu Anketi doldurmasının ardından tamamlanır.

Online Nihai Form (AB Anketi) çoktan seçmeli, ucu açık ve değerlendirme cetveli şeklinde sorular içeren online bir anket şeklindedir. 

Öğrencilerimize Beneficiary Module üzerinden gönderilen davet ile doldurulacak olan AB Anketi tamamlandıktan sonra submit tuşuna basılmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra Anket üzerinde güncelleme yapmak mümkün olmayacaktır.

Anketin sistem tarafından tanımlanan süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir ve hibe ödemeleri ancak raporun tamamlanmasını takiben yapılacaktır.

Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan % ’lik pay öğrenciye ödenecektir.