Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Faydalı bağlantılar

 Ulusal bağlantılar

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

UNESCO TÜRKİYE Resmi Web Sitesi

T.C. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu WEB Sitesi    

Ulusal Ajans-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkez Başkanlığı ve Facebook/ulusalajans

MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

Türk Vatandaşların Tabi olduğu vize uygulamaları

Erasmus ile ilgili faydalı linkler

Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı resmi web sitesi

Avrupa Komisyonu Erasmus Programı resmi web sitesi

Avrupa Komisyonu Avrupa Kredi Transfer Sistemi(ECTS) resmi web sitesi

European Schoolnet

Hayat Boyu Öğrenme Programı Ulusal Ajanslar

The British Council

Partbase (Socrates Partner Finding Tools-Comenius and Grundtvig) 

Norveç Ulusal Ajansı Socrates için Ortak Bulma Veritabanı 

Öğrenciler için Yararlı Bağlantılar    

AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe)

ESN (ERASMUS Students Network)

ESIB (The National Unions of Students in Europe)

AIESEC

BEST (Board of European Students of Technology)

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

ESTIEM (Organisation of European Students of Industrial Engineering and Management)

CasaSwap (Free International Housing Network)

ISIC (International Student Identity Card)            

ACES Erasmus Mundus Joint Master Degree Scholarships                                                                                                 

Uluslararası Organizasyonlar 

Avrupa Birliği Anasayfası   

ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher Education)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

OECD (Organisation for the Economic Cooperation and Development) 

EUA (European University Association) 

EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) 

FEDORA (European Forum for Student Guidance) 

EAIE (European Association for International Education)

Council of Europe

Diğer Yararlı Bağlantılar                                                           

Socrates Projects Database 

Eurydice (the İnformation Network on Education in Europe)

NARIC (Network Of National Academic Recognition Information Centres)

EURES (The European Job Mobility Portal

IRIS (Integrating Reporting for International Students)

Directorate-General for Education and Culture

IDABC-Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens

Study in Turkey