Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

KONSORSİYUM

 

OMÜ GİRİŞİMCİLİK KONSORSİYUMU

Erasmus+ Konsorsiyumu Nedir?

“OMÜ Girişimcilik Konsorsiyumu”, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan, ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi” kapsamında, koordinatör kurum olarak yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi dahil, 5 ortak kurum (Sinop Üniversitesi, Samsun Teknopark, SAMGİAD-Samsun Genç İş Adamlar Derneği ve AGROBİGEN) tarafından oluşturulmuştur.

OMÜ Girişimcilik Konsorsiyumun kuruluş amacı, konsorsiyum ortaklarının öğrencilerini staj hareketliliği ve akademik/idari personelinin ders verme/eğitim alma hareketliliği kapsamında desteklemektir.

Öğrenci staj hareketliliği için lütfen tıklayınız

Personel eğitim alma hareketliliği için lütfen tıklayınız

Personel ders verme hareketliliği için lütfen tıklayınız

 

Hedefler

Konsorsiyumun nihai hedefi, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında ve girişimci üniversite olma yolunda nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamaktır.  

Diğer hedefleri de şöyle sıralayabiliriz:

Yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci değişim tecrübeleri ile sektörün istihdam profilini bir araya getirmek,

Farklı sektörler ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış öğrencileri iş piyasasına kazandırmak,

Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanmak,

Öğrencilerin çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve

Öğrencilerin kariyer planlarına destek olmak.

 

Öğrencilerimiz İçin Ne Var?

Tanımlanmış staj fırsatları

Gerçek iş ortamında, gerçek problemler üzerinde çalışma olanağı

Farklı kültürleri tanıma imkânı

Kişisel ve mesleki becerilerin gelişimine katkı

Uluslararası sosyal ve profesyonel iletişim ağı,

Kültürlerarası İletişim becerisi kazanmak,

Yabancı dilini geliştirme fırsatı

Oryantasyon eğitimlerin katkısı (gidiş öncesi ve sonrası)

Sertifika ve Tanınma

 

Konsorsiyum Ortaklarımız

 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ:
 

2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
           

 

SAMGİAD (Samsun Genç İş Adamlar Derneği) :

Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum örgütlenmesinin gücünü iş dünyası, ekonomik hayat ve sosyal sorumluluk paydasında en etkin şekilde kullanarak bireysel ve toplumsal faydalar üretmek idealinde 13 genç işadamının girişimiyle 2008 yılında kurulmuştur.

Toplumsal gelişimimize katkı sağlamak üzere şehir, bölge ve ülke ölçeğinde kalkınmanın tüm aktörlerini oluşturan her türlü yapı ile işbirliği projeleri geliştirir.

Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenler. Fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip eder.

Samsun ‘un bölgesel ve ulusal ölçekteki gelişimine katkı sağlayacak her türlü siyasi, idari, sosyal  ve ekonomik unsurlarla işbirliği yapar, projeler geliştirir, destek verir ve yeni yatırımcı bulma konusunda bizzat rol üstlenir.

Dernek üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler düzenler.

Dernek üyelerinin birbirleri arasındaki ticari işbirliğini artırmak için dernek birlikteliğinin en etken şekilde kullanabileceği etkinlikler geliştirir. 


Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

AGROBİGEN:

AGROBİGEN grup, 2015 yılında tarımın farklı disiplinlerinde çalışan 6 akademisyen tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Teknopark'ında kurulmuştur. Genel itibari ile çalışmaları kurucu ortakların uzmanlık alanlarına bağlı olarak bitkisel üretim içerisinde yetiştirme teknikleri, tarımsal mücadele, toprak ve bitki besleme, sulama ve drenaj, tarımsal inşaat ve tarım ekonomisini kapsamaktadır. Bunun yanında şirket hayvancılıkla ilgili konularda da hizmet vermektedir. Hizmet alanları genel olarak Ar-ge, Danışmanlık, Mühendislik ve Organizasyon’dan oluşmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

TEKNOPARK:

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmaları, 2009 yılı Temmuz ayında ilan edilen Bakanlar Kurulu kararı ile OMÜ Atakum Yerleşkesindeki 80.000 m² arazi üzerinde başlamıştır. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, 2010 yılı Haziran ayında üniversite-kamu- özel sektör-sivil toplum örgütlerinin ortaklığı ile kurularak çalışmalarına başlamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.                                      

 

İletişim:

 

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

erasmus@omu.edu.tr

 

OMÜ Girişimcilik Staj Konsorsiyum Koordinatörlüğü

konsorsiyum@omu.edu.tr

 

OMÜ Girişimcilik Staj Konsorsiyum Koordinatörü

Emine Bol Yazıcı

eminebol@omu.edu.tr 

DUYURULAR:

Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Polonya’da bulunan Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Gör. Mustafa Mortaş ve Prof. Dr. Bilal Cemek’in katıldığı imza törenine Yaşam Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zygmunt Litwińczuk, Bilim, Uygulama ve Uluslararası İşbirliğinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zbigniew Grądzki ve İnovasyondan Sorumlu Prof. Dr. Bartosz Sołowiej ev sahipliği yaptı. 

İmzalanan işbirliği anlaşmasıyla beraber iki kurum;

•             Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, duyurulması, yayınlanması, haberleştirilmesi konusunda işbirliği yapacaktır,

•             Uluslararası hibe-fon destek programlarından yararlanılması, projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi konularında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde işbirliği içinde olacaktır,

•             Kurumlarda yürütülen bilimsel çalışmalara ve projelere karşılıklı katılım sağlanacaktır,

•             Yenilikçi ürünleri ve modern teknolojileri teşvik etmek adına işbirliğinde bulunacaktır,

•             Misafir Öğretim Görevlisi ve öğrencilerin değişimi konusunda işbirliğinde bulunacaktır,

•             Araştırma görevlilerinin yanı sıra öğrenci ve doktora öğrencileri için ortak eğitimler düzenleyecektir.

Samsun Teknopark ve OMÜ-TTO imzaladığı uluslararası işbirliği anlaşmalarıyla teknoloji transferi, fikir ve bilgi alışverişi noktasında çalışmalarına ivme kazandırmaya devam ediyor.