Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Anlaşma nedir?

Kurumlararası anlaşmalar, karşılıklı olarak Avrupa Birliği’ne üye olan ülke üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Ünivesitesi arasında yapılan ve anlaşmada belirtilen zaman kapsamında belli sayıda öğrenci ve personel değişimine imkân veren anlaşmalardır. Kurumlararası Anlaşmaların zemini oluşturma sorumluluğu Üniversitemiz Erasmus Bölüm Koordinatörlerine (üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü ve Bölüm Öğretim Üyeleri’nin desteği ile olabilir) aittir.

Yeni kurumlararası anlaşmalar imzalanırken veya yenilenirken dikkat edilmesi gereken hususlar:

a. Anlaşma imzalanacak üniversitede ilgili akademik yılın başlama ve bitiş tarihleri ve sürelerinin bilinmesi,
b. Öğrencilerin değişime gittiği takdirde alabileceği derslerin veya yapılabileceği çalışmaların önceden incelenmesi ve karşı taraf ile anlaşmaya varılması,
c. Öğrencinin değişime gittiği üniversitede alınan derslerin ve yapılan çalışmaların öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tanınabilir olması,

-Öğrenci gönderilmesi planlanan üniversitenin eğitim dili ve değişime gidebilecek öğrencilerin söz konusu eğitim dilindeki yeterliliği ve bu nitelikte öğrenci bulunup bulunmadığı,

Süresi biten veya süresi bitmeden kontenjanı kullanılan Kurumlararası Anlaşmaların takip edilip yenilenmesi. Yenilenen anlaşmalar Erasmus Ofisi’ne iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu eğitim kurumu ile yapılması planlanan aktiviteler yapılamayabilir.