Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Eğitim Alma

GİDEN PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ    

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, yönetici kadrosu ve idari personeli ile işletme personelinin eğitim amaçlı hareketliliği), program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 
Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN ASGARÎ VE AZAMÎ SÜRELER
 
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günüen fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

HAREKETLİLİĞE KATILACAK PERSONELİN BELİRLENMESİ

Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

İLAN SÜRECİ:

UİB’nin internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek yılda 1 kez Eylül Ayı içerisinde ilana çıkılır. 


PERSONEL EĞİTİMİ HAREKETLİĞİNE KATILABİLME ŞARTLARI
1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),
3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
 

SEÇİM SONRASI SÜREÇ

Seçilen personeller sitemizde yer alan Hareketlilik Sözleşmesini doldurur, karşı kuruma onaylatır ve UİB’ye iletir. Örnek hareketlilik sözlşemesi

Personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır. Örnek hibe sözleşmesi 
Hibeler İle İlgili Olarak

Erasmus kapsamında personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele ödenecek seyahat gideri uygun olarak tanımlanan “gerçekleşmeler” üzerinden hesaplanacaktır. Personelin ekonomik seyahat alternatiflerini kullanması gerekmektedir. Hava yoluyla seyahatlerde mutlaka ekonomi sınıfı biletler kullanılmalı, mümkün olduğunca indirimli tarifelerden yararlanılmalıdır.

Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenecektir.

Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin % 70 ’ini geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

İlk taksitin ödemesi personel hareketliliğe başlamadan önce yapılır. İkinci taksit ödeme ise personel döndükten ve faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılı 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alını  


Gündelik Miktarları Tablo 2017
 

 
Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları
 
 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük Hibe Miktarları (Avro)
 
1. Grup Program Ülkeleri
 
Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç
 
144
 
2. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan  
 
126
 
3. Grup Program Ülkeleri
 
Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti
 
108
 
4. Grup Program Ülkeleri
 
Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya
 
90

 

Gündelik Miktarları Tablo 2018

 
Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları
 
 
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Günlük Hibe Miktarları (Avro)
 
1. Grup Program Ülkeleri
 
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
 
153
 
2. Grup Program Ülkeleri
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan  
 
136
 
3. Grup Program Ülkeleri
 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya
 
119

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahmini olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır.

Personel hareketliliğinden faydalanan personelin ödenecek seyahat gideri miktarı ‘Mesafe Hesaplayıcı’ kullanılarak hesap edilir.

Mesafe hesaplayıcı bağlantısı için :
http://www.ua.gov.tr/distancecalculator

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasında km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak sehayat hibesi hesaplanır:

Seyahat Gideri Miktarları Tablo 2017
 

 
Elde edilen ‘’km’’ değeri

 
Hibe miktarı

10-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €

 

Seyahat Gideri Miktarları Tablo 2018

 
Elde edilen ‘’km’’ değeri
 
 
Hibe miktarı
10-99 km arası 20 €
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.500 €

Mesafe Hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup , söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.

Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Personele seyahat günleri için hibe ödemesi yapıldığı için, gidiş dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/ pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olanları saklanmalıdır.

Faaliyet dönüşü sonrası en geç 31 Ekim tarihine kadar belgelerini ofise teslim etmeyen personelin hibeleri ödenmez.

Hibesiz olarak faaliyetten yararlanabilme : Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Bunun içinde başvuru yapar ve başvurusu değerlendirmeye alınır.
 
Vatandaşı olunan ülkeye gidiş : Türkiye’ de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür fakat değerlendirmede bu personele düşük öncelik verilir.
 
Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Hareketlilik Öncesi :

Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi  Örnek Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi

Eğitim alma hareketliliği için personel hareketliliği anlaşması (Staff Training Work Plan OMU)

Eğitim alma hareketliliği için personel hareketliliği anlaşması örnek doldurulmuş Staff Training Work Plan ORNEK Doldurulmus

Eğitim Programı Asgari Şartları

Letter of Confirmation

Personel gidiş süreci için önemli açıklamalar

Hareketlilik Sonrası:​

Katılım Sertifikası

Seyahat edilen Tarihleri gösteren belgeler ( Uçuş Kartları, Pasaport Giriş-Çıkışları gibi)

Personel Online Nihai Raporu: Birimimiz eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin dönüş sonrası belgelerini UİB’ye ulaştırmasının ardından personelin bilgilerini Mobility Tool’a girer ve personelin sistemimizde kayıtlı mail adresine hareketlilik dönemine ilişkin bir AB Anketi tanımlanır. Dönüş işlemleri personelin bu Anketi doldurmasının ardından tamamlanır.

Online nihai Form (AB Anketi) çoktan seçmeli, ucu açık ve değerlendirme cetveli şeklinde sorular içeren online bir anket şeklindedir. 

Öğrencilerimize Mobility Tool üzerinden gönderilen davet ile doldurulacak olan AB Anketi tamamlandıktan sonra submit tuşuna basılmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra Anket üzerinde güncelleme yapmak mümkün olmayacaktır.

Anketin sistem tarafından tanımlanan süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir ve hibe ödemeleri ancak raporun tamamlanmasını takiben yapılacaktır.