Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


13-11-2019
Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır !!!

Erasmus Personel Hareketliliği İlanı

13.11.2019
 

Değerli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mensupları,

 

Aşağıda bilgileri verilen Üniversitemiz Erasmus+ Projeleri için "Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 13.11.2019 – 06.12.2019 (23 GÜN) tarihleri arasında yapılacaktır. 

“Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik ve idari personelin, yararlanmak istedikleri proje (ayrıntıları aşağıda verilmektedir) ve hareketlilik türü ile ilgili online (Ders Verme / Eğitim Alma)  başvuru formunu 06.12.2019 Cuma günü saat 17.00’a doldurmaları ve istenen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. 

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları 06.01.2020 tarihinde üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. Bu nedenle, Erasmus hareketliliğine hak kazanan personelin hareketlilik programlarının en erken 07.01.2020 tarihinden itibaren başlaması gerekmektedir.

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU 

FORMUNUZU DOLDURMAYIN 

 •  Erasmus web sayfasını http://erasmus.omu.edu.tr/tr lütfen inceleyiniz.

 • Başvuru formunuzu online olarak 06 ARALIK 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’a kadar doldurunuz ve gerekli belge olması durumunda sisteme yükleyiniz.

 • Başvuru formunuzu doldurduktan sonra size ekranda “başvurunuz alınmıştır” bilgisi gelecektir. Bu bilginin gelmemiş olması başvurunuzun tamamlanmamış anlamına gelmektedir. Teknik sorunlar için dah. tel. 5725’i arayabilirsiniz. 

 •  Kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgeniz (TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL) var ise online başvuru esnasında lütfen yükleyiniz.  Birden fazla dil belgesi yüklemeniz durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

 •  Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz ya da yenileyebilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.

 •  Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).

 •  Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir. (Asıl listeye giren personel bu konuda Erasmus Ofisinden daha ayrıntılı bilgi alabilir).

 •  Bu program için başvuru formunu doldurarak, başvuru sürecinin koşullarını yerine getirenler “Aday Erasmus Personeli” olma hakkı kazanmaktadır. Kesin sonuçlar (hareketlilik kapsamında gidilip gidilemeyeceği) Erasmus Değerlendirme ve Seçme Komisyonu tarafından karar alındıktan sonra belli olacaktır.

Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri:

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2019 Sözleşme Dönemi, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfa 31-42) ve Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2018 ve 2019 Sözleşme Dönemlerine ait Yükseköğretim Kurumları için El Kitaplarındaki personel hareketliliği ile ilgili tüm seçime ilişkin temel ilkeler dikkate alınarak, Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri belirlenmiştir ve Rektör oluru alınmıştır. 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı için tıklayınız

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Personel İçin Değerlendirme Puantajı için tıklayınız 

En önemli ölçüt başvurunun tüm gerekli belgeleri ile eksiksiz olmasıdır.

Kullanılabilen Veritabanı:

“Staff Teaching / Staff Training / International Week” için aşağıdaki veri tabanı kullanılabilir.

http://staffmobility.eu/staff-week-search  

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: 

Nedir?

Erasmus ders verme hareketliliği, üniversitemizde “ders vermekle yükümlü olan” bir personelin, program veya ortak ülkelerden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Başvuru için dil şartı: 

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyelerine göre: B2

*Uluslararası sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş ve burada yer alan karşılıklar kullanılır. 

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi: 

En az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 

Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir. 

Ortak Ülkeler ile Faaliyet Süresi:

En az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 5 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 

Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (+ 2 gün seyahat süresi) olarak belirlenmiştir. 

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, sadece Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde (KA103 Anlaşmaları / KA107 Anlaşmaları) belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre başvuru yapabilir. Alan dışı başvuru yapmanız durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 

Anlaşma listesinin;  

“H” sütununda ilgili anlaşmanın kapsadığı akademik alanlar  (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “Matematik” vs.) 

“S” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)

“T” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı ve

“F” sütununda Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır. 

Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan (KA103 irtibat bilgileri / KA107 irtibat bilgileri)  ulaşılabilir. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus Ofislerine yazılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu

 2. Vesikalık fotoğraf

 3. Gidilmesi planlanan anlaşmalı üniversiteden alınan davet mektubu

 4. Geçerli yabancı dil belgesi

 5. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması 

 6. Ders verdiğini gösterir Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (Araştırma Görevlileri için)

 7. Engelli personel durumunda rapor

 8. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatını kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ: 

Nedir?

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam eden ve fiilen görev yapan tam / yarı zamanlı ve kadrolu / sözleşmeli (hizmet alımı / şirket personeli hariç) üniversitemiz personelinin (akademik ve/veya idari) program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi:

En az ardışık 2 iş gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Eğitim alma faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (+ 2 gün seyahat süresi) olarak belirlenmiştir.

Ortak Ülkeler ile Faaliyet Süresi:

En az ardışık 5 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 

Eğitim alma faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliği kurumları: 

Program Ülkeleri

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili kuruluşlara gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olabilir. 

NOT: Gidilecek Yükseköğretim kurumu ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile kurum/kuruluş bulur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. Kurum/kuruluş bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız, eş, dost veya akrabadan yardım istenebilir. Staff Training alanında Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde (KA103 Anlaşmaları) belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir. 

Ortak Ülkeler 

Sadece Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız bulunan kurumlar olabilir.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel sadece “Staff Training” alanında Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde (KA107 Anlaşmaları) belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirmek zorundadır. 

Anlaşma listelerinin;  

“H” sütununda ilgili alanlar (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “ Matematik” alanlar vs.) 

“U” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan) 

“V” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı 

"F" sütununda ise Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.

Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan (KA103 irtibat bilgileri / KA107 irtibat bilgileri) ulaşılabilir. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus Ofislerine yazılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu

 2. Vesikalık fotoğraf

 3. Gidilmesi Planlanan Anlaşmalı Ülke'den Alınan Davet Mektubu

 4. Geçerli Yabancı Dil Belgesi (varsa)

 5. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması 

 6. Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip personelin diploması (varsa)

 7. Engelli personel durumunda rapor

 8. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatını kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.  

ERASMUS PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN 3 FARKLI SEÇENEĞİNİN AÇIKLAMASI

Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve ona göre başvurunuzu yapınız. 

SEÇENEK 1: 

Proje numaraları: 2019-1-TR01-KA103-067400 / 2019-1-TR01-KA103-067404

Hareketlilik Başvuru Türü:  Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği 

Kontenjan: Ders Verme Hareketliliği: 20 kişi

Eğitim Alma Hareketliliği: 10 kişi

(Her akademik/idari birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır).

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

Proje bitiş tarihi: 31 Mayıs 2021. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır. 

Hibe tutarları: 

Gündelik Hibeler:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (€)

 1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya,  İrlanda, İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 Avro

 1. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 Avro

 1. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 

119 Avro

 

 

Seyahat Giderleri:

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

 

Elde edilen ‘’km’’ değeri

 

Hibe miktarı

10-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

SEÇENEK 2: 

Proje numarası: 2018-1-TR01-KA107-054774

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme

Kontenjan: Aşağıdaki kontenjanlar mevcut projemize tahsis edilen hibeye ve anlaşmamız bulunan ülke, kurum, alan ve kontenjanına göre belirlenmiştir. 

 

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Yükseköğretim Kurumları

Ders Verme Hareketliliği Sayısı

Arnavutluk

-Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"

-University of Medicine, Tirana

-University “Ismail Qemali” of Vlore

-Universitetıi Politeknik I Tiranes

 

 

6

Bosna Hersek

-University of Sarajevo

-Dzemel Bijedic University of Mostar

-University of Tuzla

-University of Bihać

 

 

5

Cezayir

-Université de Mascara

-Ecoles des Hautes Etudes Commerciales

-Abou Bekr Belkaid University of Tlemcen

-Hassiba Ben Bouali University of Chlef

-Universite 8 Mai 1945 

 

5

Kazakistan

-Kazakh National Agrarian University (KAZNAU)

-A.Baitursynov Kostanay State University

 

 

6

Kosova

-Universum College

 

5

Rusya

-Dostoevsky Omsk State University

-Perm State Agro-Technological University

-Southern Federal University

 

7

Sırbistan

-University of Novi Sad

-Singidunum University

 

5

Ukrayna

-Oleksandr Dovzkenko Hlukhiv National Pedagocial University

-Bila Tserkva National Agrarian University

-Taras Shevchenko National University of Kyiv

-Zaporozhye State Medical University

-National University "Odessa Law Academy"

-Ternopil Sate Medical University of Ministry of Public Health of Ukraine

-Sumy State University 

-National Aviation University

5

Ürdün

-The University of Jordan

-Yarmouk University

-Jordan University of Science and Technology

-Middle East University

-Al-Zaytoonah University Of Jordan

-Al-Hussein Bin Talal University

5

İran

-University of Tehran

-Amirkabir University of Technology

7

 

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)  + 2 gün (yol için) 

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2020. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe Tutarları: Günlük hibe tutarı 180 € Avro + Seyahat hibesi

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

SEÇENEK 3: 

Proje Numarası: 2019-1-TR01-KA107-073493 

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği 

Kontenjan: Aşağıdaki kontenjanlar mevcut projemize tahsis edilen hibeye ve anlaşmamız bulunan ülke, kurum, alan ve kontenjanına göre belirlenmiştir. 

 

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Yükseköğretim Kurumları

Ders Verme Hareketliliği Kişi Sayısı

Eğitim Alma Hareketliliği Kişi Sayısı

Arnavutluk

-Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"

-University of Medicine, Tirana

-University “Ismail Qemali” of Vlore

-Universitetıi Politeknik I Tiranes

2

2

Cezayir

-Université de Mascara

-Ecoles des Hautes Etudes Commerciales

-Abou Bekr Belkaid University of Tlemcen

-Hassiba Ben Bouali University of Chlef

-Universite 8 Mai 1945

 

1

1

Kosova

-Universum College

2

2

 

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)  + 2 gün (yol için) 

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2021. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe Tutarları: Günlük hibe tutarı 180 € Avro + Seyahat hibesi

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için:

Soner Çelik 

erasmus@omu.edu.tr

Dah. Tel: 1605