Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


21-06-2023
OMÜ'de Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Konferansı

   Erasmus+ Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıkları faaliyetlerinden Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210-SCH) kapsamında yürütülen ve Türkiye ortağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji olan 2022-1-PT01-KA210-SCH-000082859 numaralı "KATEIKA Piloting home economics in the EU primary school curricula (KATEIKA AB Okul Müfredatında Ev Ekonomisi Pilot Uygulaması" başlıklı projesinin nihai konferansı 19 Haziran 2023 tarihinde Ziraat Fakültesi Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Salonunda gerçekleştirildi. Konferansta proje yürütücüleri Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK, OMÜ Vakfı Koleji İngilizce Öğretmeni Şengül ÇAY ve OMÜ Erasmus Ofisinden Öğr. Gör. Soner ÇELİK ilgili proje kapsamında OMÜ Vakfı Kolejinde yapılan faaliyetler ve proje çıktıları ile ilgili bilgiler verdiler.

  Konferans hibrit olarak gerçekleştirilmiştir. Proje ortaklarımız konferansa çevirim içi katılmıştır.Proje ortaklarından, Hachinohe Gakuin Üniversitesi, Bölgesel İşbirliği Araştırma Merkezinden Öğr. Gör. Hiroko KAWAMORITA ve Prof. Dr. Yasuko KATO, KATEIKA programı ve faaliyet öncesi ortaklıklara yönelik eğitimler hakkında sunum yaptılar. Projenin İtalya ortağı ‘’Ai Campi Elisi’’ kurumundan Francesca GREGORATTI, İtalya’da proje ile ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Konferansta ayrıca proje koordinatörü Externato Paulo VI kurumundan Lisa Silva adına Şengül ÇAY sunum yaptı. Konferans toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.