Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


Avrupa Birliği Bilim Kampı Projesi - Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesi

Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Czech University of Life Science Prague- CULS Prague) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasındaki protokol ve Avrupa Birliği Bilim Kampı kapsamında, Doç. Dr. GÜRKAN ALP KAĞAN GÜRDİL tarafından yürütülen projede dört doktora öğrencisi (Vaclav Novak, Pavel Broz, Jiri Kure, David Sitte) OMÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde, 02/11/2020 - 29/11/2020 tarihleri arasında staj hareketliliklerini başarıyla tamamladılar.