Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Projeler

Proje Adı: Spiralen

Süre: 6 aylık 

Yer: Norveç

Ev Sahibi Kuruluş: Link

Yorum:

Gokhan Ozer: Proje sırasında Youthpass sertifikası verdiler. Permakültür bahçesinde Sarpsborg-Norveç'te çalıştım. 5 gönüllü olduk (İspanyol-Fransız-Alman-Avusturyalı ) Her gönüllünün kendi karavanı vardı. Hayvanlarla ilgilendik, bitki dikme, inşa etme (çit yapma, hayvan barınağı inşa etme gibi...), boyama. Ayrıca Ağustos ayında çocuk kulüpleri vardı ve çocuklarla ilgilendik.

Çok şey öğrendim. Yeni kültürler, yeni beceriler, yeni ülkeler, arkadaşlar ...

Comments from Gokhan Ozer: I received youthpass during the project. I worked in Sarpsborg-Norway in the Permaculture garden. We were 5 volunteers (Spanish-French-German-Austria) Every volunteer had own caravan. We did take care of animals, planting, building(fence, animal house...), painting. Also there were children clubs in August and we take care of children.

I learned a lot of things. New cultures, new skills, new countries, friends...