Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


12-01-2024
2024 Erasmus Öğrenci İlanı Metni Duyurusu

 

 

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURMAYIN !!!
 

Erasmus başvuruları 01 ŞUBAT 2024 tarihinde başlayacaktır.

Erasmus+ Yüksek Öğretim Öğrenci Hareketliliği ilan başvuru ve seçim işlemleri YÖK kararı ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Portalı üzerinden yürütülmektedir. Portal üzerinde öğrenim ve staj hareketlilikleri için iki ayrı ilan bulunmaktadır. Her iki hareketliliğe birden başvuracak öğrencilerin iki ilan üzerinden de başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.         

1. Erasmus web sayfasını http://erasmus.omu.edu.tr/tr ve Erasmus Broşürünü inceleyiniz.

2. Başvuru formunuzu çevrim içi (online) olarak https://turnaportal.ua.gov.tr/ üzerinden 18 ŞUBAT 2024, SAAT 17:00’ a kadar doldurunuz.

3. Son 3 yıla ait sınavlardan 2021 (çevrim içi), 2022 (çevrim içi ve yüzyüze) ve 2023 (çevrim içi) yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi bitmiştir. Erasmus/Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları 2 MART 2024 ve 9 MART 2024 tarihlerinde Üniversitemiz tarafından yapılacak olup ayrıca dil belgesi teslimine gerek bulunmamaktadır. (Detaylı bilgi için https://ydyo.omu.edu.tr/tr/haberler/erasmus-sinav-duyurusu) Üniversitemiz dil sınavı dışında kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgeniz var ise (TOEFL, KPDS, ÜDS, e-YDS ve YÖKDİL) Turna portala manuel olarak yükleyiniz. Sadece YDS dil puanı ÖSYM ile entegre olup YDS puanını kullanmak isteyen adayların ayrıca dil belgesi yüklemesine gerek yoktur. Hem sınava girmiş olmanız hem de geçerliliği olan bir yabancı dil belgesinizi online başvurunuz esnasında sisteme yüklemeniz durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

4. “Şehit ve Gazi Çocukları”, “Engelli Öğrenci”, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenci olma” “Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlardan olma” durumunuzun bulunması halinde onaylı belgenizi başvuru sırasında Turna portala yüklemeniz gerekmektedir. 

5. Varsa staj yeri kabul mektubunuzu 18 ŞUBAT 2024, SAAT 17:00’ a kadar çevrim içi (online) başvuru sistemine yükleyiniz. Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) seçeneğini işaretlemeniz durumunda, staj hareketliliğinizi yalnızca dijital becerileri geliştirme alanında gerçekleştirebilirsiniz! Dijital beceri kapsamında sayılabilecek staj faaliyetleri için 2023 Uygulama El Kitabi Sayfa 13 dipnot 13’ e bakınız. Kabul mektubu bulunmayan kurumlar için kabul mektubu formatımıza https://erasmus.omu.edu.tr/tr/genel/staj-hareketliligi-baslarken üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuru sistemine imzalı mühürlü kabul mektubu dışında yüklenen hiçbir belge (E-posta, mesaj vb.) geçerli olmayacaktır.

6. Daha önce aynı öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış (hibeli veya hibesiz) öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) Erasmus Başarı Puanı üzerinden 10’ar puan eksiltme uygulanır.

7. Erasmus Öğrenci Başvurusu için 2 farklı ilan bulunmakta olup, istediğiniz hareketlilik türünden birine veya her ikisine birden ayrı ayrı başvurabilirsiniz. Daha önce hareketlilikten faydalanmamış bir öğrencinin her iki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurması halinde hangi hareketlilik türünde eksi puan uygulanmasını tercih ettiği öğrenciye bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

8. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma, hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama, dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) durumlarında eksi puan uygulanır.

9. İlgili başvuruya ait (varsa) tüm eklerin 18 ŞUBAT 2024, saat 17:00' a kadar çevrim içi (online) başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenmeyen ve 18 ŞUBAT 2024, saat 17:00' den sonra iletilen ekler kabul edilmeyecektir.

10. Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında mezuniyet sonrası staj faaliyeti Üniversitemiz Senatosunun 27.01.2022 tarih ve 2022/41 sayılı kararı doğrultusunda, 2022 yılından itibaren uygulanmamaktadır.

11. Başvuru esnasında Erasmus öğrencisi olmanın asgari şartlarını (aşağıda yer almaktadır) sağlayamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

12. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

13. Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda son başvuru tarihine kadar sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Ancak güncellemeden sonra başvuruyu tamamla ve başvuru formunu indir butonlarına basarak güncelleme işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Güncelleme aşamasında bırakılan, başvuruyu tamamla onayı verilmeyen veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvurusu yarım kalan kişilere ait bilgiler sistemde görülmediğinden değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Başvuru sisteminde isim-soy isminizin üzerine tıkladığınızda açılan menüden yardım sekmesine tıklayarak sistemin kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.

14. Üniversitemiz Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerine uzmanlık sınavları (TUS, DUS, EUS)  ile yerleştirilen adaylar portala e-devlet ile giriş yaptıktan sonra profil bilgilerinden ilgili eğitim türünü seçerek başvurularına devam etmeleri gerekmektedir. Bu adayların Erasmus Başarı Puanları hesaplanırken not ortalaması yerine ilgili sınavdan aldıkları puan kullanılacaktır. İlgili belgeyi sisteme transkript olarak manuel yüklemeniz gerekmektedir.

15. Eğitim Fakültesi öğrencileri için Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması 2 derslerinin intibakı Erasmus hareketliliği kapsamında mümkün değildir. Öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek için gereken asgari AKTS kredisi hesaplaması konusunda bu hususa dikkat ediniz. Yeterli AKTS kredi yükü olmaması durumunda öğrenim hareketliliğinden faydalanılamaz (Bkz. Öğrenim hareketliliği asgari şartlar madde 3)

16. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun istediği asgari dil yeterliğine sahip olduğunuzdan emin olunuz. Anlaşma listesinden (KA131) bu bilgiyi edinebilirsiniz.   

17. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun eğitim dilini dikkate alınız. Karşı kurumun web sayfasından (KA131) bu bilgiye ulaşabilirsiniz.  

18. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun değişim öğrencileri için sunduğu dersleri bölüm koordinatörünüz ile inceleyerek hareketlilik planlanan dönem için açılan derslerin sizin için uygun olduğundan emin olunuz. Anlaşmanın bölümünüzü kapsaması karşı kurumu sunduğu derslerin sizi için tamamen uygun olduğu anlamına gelmez. Karşı kurumun web sayfasından (KA131) bu bilgiye ulaşabilirsiniz.  

19. Anlaşma listemiz güncellenmekte olup, yeni anlaşmalar online başvuru sistemimize entegre edilmektedir. Başvurunun son gününe kadar anlaşmalarımızı tekrar inceleyerek tercihlerinizi değerlendirebilirsiniz. Başvuru yapabileceğiniz bir üniversitenin/anlaşmanın sizin başvuru tercih alanınızda görünmemesi durumunda başvurunuzu zamanında tamamlayabilmeniz için sorunu ofisimize erasmus@omu.edu.tr adresinden 15 ŞUBAT 2024, SAAT 17:00’ a kadar bildiriniz.  

20. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için, çevrim içi başvurunuzu eksiksiz doldurmanız “başvuruyu tamamla” ve sonrasında “başvuruyu formunu indir” butonuna basarak işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru formunu ayrıca göndermenize gerek yoktur.

NOT: Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve bireysel değerlendirmenizden sonra başvurunuzu dikkatlice seçerek yapınız.

Erasmus Öğrenci Seçim Şartları

Asgari Şartlar:

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)  bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak

2.         a)  Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b) Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

Not: Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki akademik seviyeye ait not ortalaması değerlendirmeye alınır. Bu durumda bir önceki transkriptinizi sistemimize işletebilmek için Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.

Not: Başvuru esnasında not ortalamanız sistem tarafından otomatik çekilecektir. 2023-2024 güz dönemi not ortalaması henüz sistemde görünmeyen adayların başvuru tarihi bitmeden sisteme girerek güncel not ortalamasının işlendiğinden emin olması gerekmektedir. Not ortalamanızı Turna portalda doğru görüntüleyememeniz durumunda profil alanına girerek eğitim bilgileri alanından güncelleyip onay için tarafımıza iletebilir ve başvurunuza devam edebilirsiniz. Not ortalamanız tarafımızdan doğrulanarak onaylanacak olup başvurunuza devam etmeniz için engel teşkil etmemektedir. 

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (bir dönem için 30 AKTS bir yıl için 60 AKTS) kredi yükü olması gerekmektedir.  Doktora öğrencileri yeterlilik döneminde hareketlilikten yararlanamazlar.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus hareketliliğinden yararlanılmış ise, yeni hareketlilikle beraber toplam hareketlilik süresi 12 ay’ı geçmeyecektir.

Seçim Kriterleri:

Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara göre başvurular değerlendirilecektir:

Akademik başarı düzeyi:                 %50

Dil seviyesi:                                       %50

*Dil barajı:                                        B1 (öğrenim ve staj için)

Diğer Seçim Ölçütleri:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

 

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

*Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar

(DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

* 1. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş

ERASMUS ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN 2 FARKLI İLANIN AÇIKLAMASI

Başvurmadan önce bilgilendirmeyi lütfen okuyunuz!!!

İLAN 1: “2024 KA131 Program Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği”

(2023-1-TR01-KA131-HED-000119116 projesi)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü:  Sadece Öğrenim Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 1 yarıyıl

Not 1: Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerinin derslerinin yıllık olması ve ders tanınma işlemlerinin bir yarıyıl için yapılamaması nedeni ile bu fakültelerin kontenjanları 1 yıl olarak hibelendirilecek şekilde tahsis edilmiştir.

Hareketlilik yılı: 2024-2025 akademik yılı (Bir sonraki akademik yıla aktarılamaz.)

Öngörülen Kontenjan: 100 “öğrenim” öğrencisi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora).

*Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut Erasmus “anlaşmalarımıza” ve anlaşma “alanlarımıza” göre belirlenmiştir. Anlaşma listesi için tıklayınız.

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL /ENSTİTÜ

TAHMİNİ KONTENJAN

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ

2

BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ

2

ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

14

FEN FAKÜLTESİ

4

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

4

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

7

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

3

MİMARLIK FAKÜLTESİ

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

12

TURİZM FAKÜLTESİ

6

VETERİNER FAKÜLTESİ

4

ZİRAAT FAKÜLTESİ

8

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

5

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2

TIP FAKÜLTESİ

1

DEVLET KONSERVATUVARI

2

TÜM YÜKSEKOKULLAR

4

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2 doktora,

1 TUS/DUS/EUS,

3 yüksek lisans

 

Not 2: Öngörülen kontenjanlara öğrenci yerleştirilirken fakülte/yüksekokul/enstitü’ye ayrılan kontenjanın program sayısından fazla olduğu durumlarda, tüm programlardan Erasmus başarı puanı en yüksek 1’er öğrenci seçildikten sonra açıkta kalan kontenjanlar fakülte/yüksekokul/enstitü bazında ilgili programların Erasmus Puanı en yüksek olan 2. sıradaki öğrencilerine PUAN sırası ile verilir. Fakülte/yüksekokul/enstitü’ ye ayrılan kontenjanın program sayısından az olduğu durumlarda kontenjanlara, programlardaki en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek kendi aralarında Erasmus puanına göre yerleştirme yapılır.

Not 3: Tüm yerleştirmeler yapıldıktan sonra boş kalan fakülte/yüksekokul/enstitü kontenjanları dengeli dağılım ilkesi gözetilerek öncelikle ilanda belirtilen kontenjan dağıtımında asil öğrenci kontenjanı verilemeyen fakülte/yüksekokul/enstitü programlarındaki (boş kalan kontenjan ile aynı öğrenim kademesi olacak şekilde) Erasmus puanı en yüksek 1’er öğrenci seçilerek tahsis edilir.

Not 4: Fakülte ve Yüksekokullar için tüm asil yerleştirmeleri yapıldıktan sonra her program için Erasmus başarı puanına göre en yüksek puanlı 3’er öğrenci yedek olarak belirlenir. Enstitü için ise, yüksek lisans ve doktora seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilmek üzere tüm programlardan Erasmus başarı puanı en yüksek 1’er öğrenci seçildikten sonra kendi aralarında sıralamaya tabi tutulup ilk 3 öğrenci asil, geri kalan 9 öğrenci ise yedek olarak belirlenir.

Not 5: Fakülte/yüksekokul/enstitü’ye ayrılan kontenjanın program sayısından az olduğu durumlarda, asil listeden feragat olduğu takdirde ilgili programın 1. sıradaki yedek öğrencisi ile asil listede kontenjan verilemeyen fakülte/yüksekokul/enstitü programlarının 1. sıradaki yedek öğrencisi Erasmus başarı puanına göre kıyaslanır. Erasmus başarı puanı yüksek olan öğrenciye hak verilir. İlgili kontenjanın eşit veya program sayısından fazla olduğu durumlarda, asil listeden feragat eden bölümün/programının 1. sıradaki yedek öğrencisine hak verilir.

Not 6: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nün adı 2018 yılında YÖK kararıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak değiştirildiğinden, bu iki bölümden başvuran adaylar tek program altında değerlendirilir.

Hibe Tutarları:

2023 projesi için ülke bazında hibe miktarları aşağıda verilmektedir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Öğrenci Hibesi (€)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

 

450

 

İLAN 2: “2023 KA131 Program Ülkeleri ile Staj Hareketliliği”

(2023-1-TR01-KA131-HED-000119116 projesi)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü:  Sadece Staj Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 2-3 ay arası

2023 Proje Bitiş Tarihi: 31/07/2025

Tüm staj faaliyetleri yukarıda verilen tarihten önce tamamlanmalıdır.

Öngörülen Kontenjan: 46 “staj” öğrencisi

Tıp Fakültesi: 8 öğrenci

Diş Hekimliği: 3 öğrenci

Hukuk Fakültesi: 1 öğrenci

TUS: 2 / DUS:1

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 16 öğrenci (Her anabilim dalına bölüme: 8 yüksek lisans / 8 doktora)

Ön lisans / Lisans: 15 (Her bölüme: 1’er ön lisans / lisans öğrencisi)

Not 1: KA 131 Staj hareketliliğinden faydalanması planlanan asil öğrenci sayısı toplam 45 olarak öngörülmektedir. Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin öğrenim hareketliliği kontenjanlarının sınırlandırılması sebebi ile, Tıp Fakültesi lisans öğrencilerine 8, Diş Hekimliği lisans öğrencilerine 3 ve Hukuk Fakültesi öğrencilerine 1 kontenjan tahsis edilmiştir. Geri kalan her programdan en yüksek puanlı 1’er öğrenci seçilerek bu öğrenciler arasından Erasmus Puanına göre sıralama yapılır. Ön lisans / Lisans, Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora ayrı ayrı) ve TUS/DUS/EUS seviyelerinin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılacaktır. En yüksek puanlı 15 ön lisans / lisans öğrencisi asil (Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri hariç), asil listeye giremeyen diğer 1. sıradaki öğrenciler ise yedek listeye alınır.

Not 2: Enstitü’ nün yüksek lisans programlarına ayrılan kontenjanlarda, programlardaki en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek kendi aralarında Erasmus puanına göre yerleştirme yapılır. Yerleştirme yapıldıktan sonra boşta kalan kontenjanlar, enstitü yüksek lisans programları bazında Erasmus Puanı en yüksek olan 2. sıradaki öğrencilerine PUAN sırası ile verilir. Enstitü’ nün doktora programlarına ayrılan kontenjanlarda, programlardaki en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek kendi aralarında Erasmus puanına göre yerleştirme yapılır. Yerleştirme yapıldıktan sonra boşta kalan kontenjanlar, enstitü doktora programları bazında Erasmus Puanı en yüksek olan 2. sıradaki öğrencilerine PUAN sırası ile verilir.

Not 3: Asil listeye giren adayların bulunduğu anabilim program ve öğrenim seviyesinde (Ön lisans/lisans/lisansüstü) ikinci sırada yer alan başvuru sahipleri de yedek listeye alınır. KA131 staj listesinde, asil listeden gitmeyen ya da feragat eden öğrenciler olduğu takdirde, ilgili programın 1. sıradaki yedeği ile asil listede kontenjan verilemeyen programların 1. sıradaki öğrencileri Erasmus puanına göre kıyaslanır. Yüksek puanlı öğrenciye hak verilir.

Not 4: Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinin yedek öğrenci sayıları asil kontenjanları ile aynıdır. Asil listeden feragat olması durumunda Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülte listeleri kendi içinde değerlendirilir. İlgili fakültenin asil ve yedek öğrencilerinin hiçbirinin faaliyetten yararlanmaması durumunda ortaya çıkan boş kontenjan genel havuza alınıp Not 2’ ye göre tahsis edilir.

Hibe Tutarları:

2023 projesi için ülke bazında hibe miktarları aşağıda verilmektedir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Staj

Öğrenci Hibesi (€)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

 

600

 

İlan metninde yer almayan tüm konular ile ilgili 2023 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı hükümleri esastır.

Açıklamaların tamamını okuduktan sonra öğrenim hareketliliği başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız

Açıklamaların tamamını okuduktan sonra staj hareketliliği başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.