Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


2017 Proje Dönemi Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları başlamıştır!!!

Değerli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mensupları,

2017 "Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 22.09.2017-27.10.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

“Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz personeli, yararlanmak istedikleri hareketlilik türü ile ilgili DERS VERME ONLİNE BAŞVURU FORMU  veya EĞİTİM ALMA ONLİNE BAŞVURU FORMU doldurarak ve istenen diğer belgeleri 27.10.2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Erasmus Personel Hareketliliğinden üniversitemizde kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan tam/yarı zamanlı akademik ve idari personel faydalanabilmekte, ancak  hizmet alımı yoluyla çalışan şirket personelleri Erasmus Programı’na başvuramamaktadır.

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları son başvuru tarihinden en geç üç hafta sonra web sayfasından ilan edilecektir. Bu nedenle, Erasmus hareketliliğine hak kazanan personel için hareketlilik programı 20 Kasım 2017 tarihinden itibaren başlayacak olup 31 Mayıs 2019 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Dolayısıyla 20.11.2017-31.05.2019 tarihleri arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilememekte ve desteklenememektedir.

Erasmus Personel Hareketliliği ile ilgili bilgiler, değerlendirme ve seçim ölçütleri aşağıda yer almaktadır.

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: Nedir? Puantaj? Süresi? Kontenjan? Gerekli Belgeler?                           

Erasmus ders verme hareketliliği, üniversitemizde “ders vermekle yükümlü olan” bir personelin, program ülkelerinden (program ülkeleri için tıklayınız) birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız (Kurumlararası Anlaşmalarımız için tıklayınız)  bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Başvuru için dil şartı: Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyelerine göre: B2

KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL, veya Türkiye Devlet Üniversitelerinden alınmış yabancı dil sonuç belgesi ve bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların  (CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE Akademik) puanları değerlendirmeye alınmaktadır ve sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri 5 yıldır. 

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

*Uluslararası sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş ve burada yer alan karşılıklar kullanılır.

Rektörlük oluru ile düzenlenen başvuru değerlendirmeleri burada yer alana puantaja göre yapılmaktadır.

Faaliyet süresi: en az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

2017 Erasmus Hareketlilik projesi için belirlenen toplam kontenjanımız 14 kişidir. (Her akademik birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır).

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, buradan  ulaşabileceği Erasmus Kurumlararası Anlaşmalarında (Inter-Institutional Agreements) belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre başvuru yapabilir. Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan ulaşabilirsiniz. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus Ofislerine yazabilirler.

Anlaşma listesinin; 

“H” sütununda ilgili anlaşmanın kapsadığı akademik alanlar  (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “ Matematik” vs.)

“L” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)

 “M” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı ve

“F” sütununda Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu
 2. Vesikalık fotoğraf
 3. Gidilmesi Planlanan Anlaşmalı Üniversite'den Alınan Davet Mektubu
 4. Geçerli Yabancı Dil Belgesi
 5. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise doktora diploması (varsa)
 6. Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimini gösteren belge (varsa)
 7. Ders verdiğini gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)
 8. Engelli personel durumunda rapor
 9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatı kullanarak ve kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ: Nedir? Puantajı? Süresi? Kontenjan? Gerekli Belgeler?

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam eden ve fiilen görev yapan tam / yarı zamanlı ve kadrolu / sözleşmeli (hizmet alımı / şirket personeli hariç) üniversitemiz personelinin (akademik ve/veya idari) program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Rektörlük oluru ile düzenlenen başvuru değerlendirmeleri burada yer alana puantaja göre yapılmaktadır.

Faaliyet Süresi: en az ardışık 2 iş gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Eğitim alma faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

2017 Erasmus Hareketlilik projesi için belirlenen toplam kontenjanımız 9 kişidir. (Her akademik birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır).

Eğitim alma hareketliliği sadece idari personelimize yöneliktir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında,

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da işletmeye gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (NOT: işletme kapsamında değerlendirilen eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.   

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile bir işletme bulmalıdır. İşletmede herhangi bir kısıtlama yoktur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. İşletme bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız, eş, dost veya akrabadan yardım istenebilir. Staff Training alanında aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir.

Anlaşma listesinin; 

“H” sütununda ilgili alanlar (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “ Matematik” alanlar vs.)

“N” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)

“O” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı

"F" sütununda ise Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumu bulmak için aşağıdaki veri tabanını kullanabilirsiniz.

http://staffmobility.eu/staff-week-search

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu
 2. Vesikalık fotoğraf
 3. Gidilmesi Planlanan Anlaşmalı Ülke'den Alınan Davet Mektubu
 4. Geçerli Yabancı Dil Belgesi (varsa)
 5. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise doktora diploması (varsa)
 6. Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimini gösteren belge (varsa)
 7. Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip personelin diploması (varsa)
 8. Engelli personel durumunda rapor
 9. Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatı kullanarak ve kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

En önemli ölçüt başvurunun tüm gerekli belgeleri ile eksiksiz olmasıdır.

Her akademik / idari birimden yeterli başvuru olduğu takdirde o birimden en fazla 2 kişi (bir ders verme / bir eğitim alma hareketliliği) için seçilecektir.

SEÇİLME KRİTERLERİ:

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2017 Sözleşme Dönemi, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfa 28-38) personel hareketliliği ile ilgili tüm seçime ilişkin temel ilkeler dikkate alınacaktır. Bunun yanı sıra,

-Daha önce ders verme / eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele,

-Daha önce ders verme /eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da

birimlere,

-Daha önce ders verme / eğitim alma hareketliği faaliyetlerinde yer almayan ve ya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara,

- Engelli personele ve

- Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personele öncelik verilecektir.

-Ders verme / eğitim alma hareketliliği kapsamında seçilecek personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin başvuru formundaki dil becerisi de göz önünde bulundurulacaktır.

HİBESİZ YARARLANMA OLANAĞI:

Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).

ENGELLİ PERSONELE İLAVE DESTEK:

Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir. (Asıl listeye giren personel bu konuda Erasmus Ofisinden daha ayrıntılı bilgi alabilir).

HİBELER HAKKINDA BİLGİLER:

Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibe ve seyahat gideri miktarları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOTLAR:

*Bu programa başvuru formunu doldurarak, başvuru sürecinin koşullarını yerine getirenler “Aday Erasmus Personeli” olma hakkı kazanmaktadır. Kesin sonuçlar (hareketlilik kapsamında gidilip gidilemeyeceği) Erasmus Değerlendirme ve Seçme Komisyonu tarafından karar alındıktan sonra belli olacaktır.

*Sonuçlar üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

ÖNEMLİ BİLGİ VE FORMLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Yükseköğretim Kurumunda Ders Vermeyi Planlayan Akademik Personeli için davet mektubu örneği

Yurtdışındaki İşletmede Eğitim Almayı Planlayan İdari Personeli için davet mektubu örneği 

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2017 Sözleşme Dönemi, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı

Başvuru Değerlendirme Puantajı (Ders Verme)

Başvuru Değerlendirme Puantajı (Eğitim Alma)

Hibeler hakkında bilgi

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Erasmus Kurumlararası Anlaşmalar listesi

Anlaşmamız bulunan kurumların iletişim bilgileri

Erasmus Bölüm Koordinatörler Listesi

Erasmus+ Program Ülkelerin Listesi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ ZİYARET EDİNİZ:

Üniversitemiz Erasmus Personel Hareketliliği ile ilgili diğer koşullar ve detaylı bilgi için:

http://erasmus.omu.edu.tr/tr/genel/ders-verme

http://erasmus.omu.edu.tr/tr/genel/egitim-alma

ERASMUS+ REHBERİ TÜRKÇE

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/halkla-ilişkiler/erasmus-program-rehberi-(tr).pdf?sfvrsn=0

ERASMUS+ REHBERİ İNGİLİZCE

http://erasmus.omu.edu.tr/uploads/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Ulusal Ajans Web Erasmus Websitesi

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/yükseköğretim-programı/öğrenme-hareketliliği

Avrupa Komisyonu Web Sitesi

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/staff_en.htm

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ İRTİBAT BİLGİSİ

E-mail : erasmus@omu.edu.tr