Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

YABANCI DİL SINAVLARI

Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:
 
Öğrenim hareketliliğinde
 
Transkript not ortalaması: % 50
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı
Sonucu veya dil belgesi: % 50
 
Staj hareketliliğinde
 
Transkript not ortalaması: % 50
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı
Sonucu veya dil belgesi: % 50
 
Dil Barajı var mı?
 
Erasmus Öğrenim için :
 
Her Erasmus anlaşmamız bulunan üniversitenin bir dil barajı vardır. O baraj, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerinden ya B1 veya B2 olarak değişmektedir. Bu dil seviyelerin eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.
 

A.B. KPDS/ÜDS/YDS TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
A1 30 36 108-109 418-419
A2 45 54 154-156 478-479
B1 60 72 198-199 531-532
B2 75 90 231-232 574-576
C1 95 114 279 648-649
C2 100 120 297-300 674-677

 
 
Eşdeğer kabul edilen diğer sınavlar için lütfen tıklayınız.
 
Dil belgelerinin geçerlilik süresi ise şu şekildedir:
 
Kpds: 5 Yıl
Diğer Sınavlar: 2 yıl
YDS: sınırsız (geçerlilik süresi yoktur)

Erasmus Staj İçin İse : 65 / 100
 
 
Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?

Sınav İçeriği:
 
Çoktan Seçmeli Bölüm: Bu bölümde öğrencilere YDS sınavı soru formatında
 
·         Sözcük Bilgisi,
·         Dilbilgisi Yapıları,
·         Cümle Tamamlama,
·         Türkçe-İngilizce Çeviri,
·         İngilizce-Türkçe Çeviri,
·         Verilen Duruma Uygun Düşen İfade,
·         Diyalog Tamamlama,
·         Eş-Yakın Anlamlı Cümle,
·         Paragraf sorularından oluşur. Bu bölüm sınavda % 50 oranında değerlendirilir.
 
Yazma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerin değişik konularda paragraf yazım kuralları dahilinde anlamlı ve fikir bütünlüğü olan metinler oluşturmaları beklenmektedir. Öğrencilerin paragrafları değerlendirilirken, metnin verilen konuyla ilişkisi, paragrafın yapısı, dilbilgisi, kelime kullanımı, noktalama ve yazım kuralları dikkate alınır ve ayrı ayrı puanlanır. Bu bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir. 
 
Konuşma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerden genel olarak kendilerini anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere verilecek  bir grup soru içerisinden 2 tanesini  seçmeleri istenir ve biriyle ilgili konuşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden gidecekleri ülkede günlük hayatta kullanma ihtiyacı duyacakları temel ifadeleri bilmeleri beklenir. Bu bölüm değerlendirilirken, öğrencilerin konuşmalarının akıcılığı, telaffuzları, doğru kelime kullanımları,  kurallı cümle kurmaları ve iletişimsel yeterlikleri göz önüne alınır. Bu bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir.
 
2016-2017 Erasmus+ dil sınavı , sınav içeriğiyle ilgili bilgiler ve yeni örnek sorular için tıklayınız.

Not: Erasmus Yabancı Dil Sınavı Sonuçları sadece başvuru yapılan yıl Erasmus Hareketliliği başvuruları için geçerlidir. Bir sonraki başvuru dönemleri için sınav tekrarı zorunludur.