Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Anlaşma nasıl yapılır

ORTAK ARAMA SÜRECİ

İzlenebilecek yöntemler:

Akademisyenlerimizin kişisel ilişkileri, öğrenim gördükleri üniversiteler...

Alanında gözde üniversitelerle iletişim

Bu iş için tasarlanmış veritabanlarını kullanma

http://eacea.cec.eu.int/eps/index.jsp

http://siu.no/en

http://www.britishcouncil.org/wotw/

Ulusal Ajans’tan elimize ulaşan ortak arayan kurum duyuruları


Ayrıca bakınız:

Kurumlararası Anlaşma Örneği (Boş)

Kurumlararası Anlaşmalar için Asgari Koşullar

Erasmus Konu Başlıklarına Dair Açıklamalar ve Kodların Listesi

ISO Ülke ve Dil Kodları (Erasmus Kurumlararası Anlaşmalar için kullanılıyor)


İkili anlaşmalar doldurulurken gerekli bilgiler:

Üniversitemizin Erasmus ID Code’u: TR SAMSUN01                                  

Erasmus Subject Area Code List (yukarıda)

OMU Erasmus Institutional Key Data