Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


"Erasmus+ Virtual Exchange" pilot projesi

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 15.03.2018 tarihinde Ulusal Ajanslar ile paylaştığı bilgiye göre, kültürler arası diyalog ve 25.000 gencin becerilerini dijital öğrenme araçları vasıtasıyla geliştirmeyi amaçlayan “Erasmus+ Virtual Exchange” pilot projesi başlatılmıştır. Avrupa ve Güney Akdeniz ülkelerinden gençleri, gençlik çalışanlarını, öğrencileri ve akademisyenleri buluşturmayı planlayan bu proje için  detaylı bilgiye https://europa.eu/youth/erasmusvirtual web adresinden ulaşılabilmektedir.