Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


2017 ve 2018 proje dönemleri Erasmus öğrenci hareketliliği (öğrenim ve staj) seçim sonuçları belli olmuştur.

NOT 1:

Sonuç listesi ile ilgili açıklamalar:

  • Sayfa 1: Tüm başvuran öğrenci bilgileri yer almaktadır.
  • Sayfa 2: Tıp Fakültesi TUS öğrenci başvuruları yer almaktadır.
  • Sayfa 3: 2017 proje dönemi Erasmus staj hareketliliği “aday asil” listesi yer almaktadır.
  • Sayfa 4: 2018 proje dönemi Erasmus öğrenim hareketliliği “aday asil” listesi yer almaktadır.
  • Sayfa 5: 2018 proje dönemi Erasmus staj hareketliği “aday asil ve yedek” listesi yer almaktadır.  

NOT 2:

Öğrenim ve staj hareketliliği aday asil listelerde yer alan tüm öğrencilerimizin 24 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan gidiş öncesi tüm bilgileri almak üzere “Hazırlık ve Destek Programına (Oryantasyon Programı)” mücbir* bir sebep olmaksızın katılımı zorunludur. Öğrenciler Program süresince izinli sayılacaklardır. Yedek listelerde isimleri yer alan öğrencilerin ise katılmaları önemle tavsiye edilir.
 

"Mücbir sebep": tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir.

NOT 3:
 
Aday öğrenim öğrencilerin yerleştirmeleri başvuru esnasında yapılan tercihlerine göre yapılmıştır. Yerleştirme yapılamayan öğrenciler;

  1. Anlaşma listemiz dışı tercih yapıldığı
  2. Tercih ettikleri kurumun dil seviyesi altında kaldıkları
  3. Anlaşma alanı dışı tercih yapıldığı
  4. Kontenjan dışı kaldıkları

İçin yerleştirme dışı bırakılmıştır.

Bu öğrencilerin tercihlerinin “Hazırlık ve Destek Programından (Oryantasyon Programı)” sonra bölüm Erasmus koordinatörlerinin danışmanlığında yapılması gerekmektedir.

 NOT 4:

Listelerde kişisel bilgilerinde yanlışlık/eksiklik olduğunu düşünen öğrencilerimiz 23.03.2018 tarihine kadar  erasmus@omu.edu.tr adresine mail yolu ile bilgi vermeleri gerekmektedir.

NOT 5:

2018 proje dönemi Erasmus staj hareketliliği aday yedek listesinde yer alan öğrenciler hibesiz olarak faydalanmak istedikleri takdirde hareketlilik gerçekleştirebilirler ya da Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe ibraz ederek, 2017 Proje dönemi staj hareketliliğine dahil olup hibeli olarak 31 Mayıs 2019 tarihine kadar hareketlilikten yararlanabilirler.

NOT 6:

Seçim kararına itiraz Rektörlük Makamına dilekçe ile yapılmalıdır.
 

Not 7: 

Asil veya yedek listede yer alan ve haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin Rektörlük Makamına dilekçe yazarak, dilekçelerini 23 Mart 2018 Cuma gününe kadar Uluslararası İlişkiler Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Feragat dilekçesini teslim etmeyip gitmekten vazgeçen öğrenciler bir sonraki yıl Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Programına başvuru yaptığı takdirde -10 puan alacaktır.


NOT 8:
      
Kurumlar arası anlaşma listemiz güncellenmeye devam etmektedir. Lütfen güncellemeleri web sayfamız http://erasmus.omu.edu.tr den takip ediniz.
 

Sonuçlar hakkında alınan karar için lütfen tıklayınız. 

Sonuç listesi için lütfen tıklayınız.

Oryantasyon Program için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Uygulama el kitabı için lütfen tıklayınız.

Feragat dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.