Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


04-02-2019
2019 Erasmus+ Aday Öğrenci Öğrenim - Staj Hareketliliği Başvurusu Başlamıştır.

 

 

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURMAYIN !!!
 

1. Erasmus web sayfasını http://erasmus.omu.edu.tr/tr ve Erasmus broşürünü inceleyiniz.

2. Başvuru formunuzu online olarak 01 MART 2019, SAAT 17:00’ a kadar doldurunuz.

3. Doldurduğunuz formun çıktısını alıp önce kendiniz imzalayınız, sonra Erasmus Bölüm Koordinatörünüze imzalatınız. Erasmus Bölüm Koordinatörü bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanı veya Dekan/Müdür tarafından imzalatılabilir.

4. İmzalanmış başvuru formunuzu 08 MART 2019, SAAT 17:00’a kadar Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

 

TESLİM YERİ:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Kurupelit Kampüsü Lojmanlar Karşısı

 

5. 05 ve 12 Aralık 2018 tarihlerinde Üniversitemiz tarafından yapılan Değişim Programları için Yabancı Dil Sınav sonucu dışında kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgenizi (TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL)  de online başvuru belgeniz ile birlikte 08 Mart 2019, saat 17:00’a kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim ediniz. Hem sınava girmiş hem de geçerliliği olan bir yabancı dil belgesi teslim etmiş olmanız durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

6. “Şehit ve Gazi Çocukları”,“Engelli Öğrenci”, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış” durumunuzun bulunması halinde onaylı belgenizi, başvuru belgeniz ile birlikte 08 Mart 2019, saat 17:00’a kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

7. Geç teslim edilen başvuru formları geçersiz sayılacaktır.

8. Tıp Fakültesi lisans öğrencileri ve Lisansüstü öğrencileri (yükseklisans ve doktora) öğrenim hareketliliği’ne başvurmaları durumunda, bir sonraki akademik dönem için 30 AKTS/ECTS ders yükü olmalarına ve anlaşmalı olduğumuz kurumları tercih etmeleri gerektiğine dikkat etmelidir.

10. Başvuru esnasında Erasmus öğrencisi olmanın asgari şartlarını (aşağıda yer almaktadır) sağlayamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

11. Başvuru formunu takiben başvuru sürecinin tüm koşullarını yerine getirmiş olmanız size “Erasmus Öğrenim / Staj Öğrencisi Aday Adayı” olma hakkı vermektedir. Asıl adaylığınız Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip gidemeyeceğiniz) bu hibe açıklamadan sonra size bildirilecektir.

12. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

13. Erasmus Öğrenci Başvurusu için 4 farklı seçenek bulunmakta olup, istediğiniz tüm proje ve hareketlilik türlerine başvurabilirsiniz. Program Ülke hareketliliklerinde, her iki hareketliliğe (öğrenim/staj) de başvurmanız durumunda seçtiğiniz bir hareketlilik türü için -10 puan uygulanacaktır.

14. Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.

15. İlk defa hareketlilik gerçekleştireceğimiz “Ortak Ülkeler” için başvurulması durumunda, daha önce Program Ülkeleriyle Erasmus Hareketliliğinden yararlanan öğrencilere eksi puan uygulaması yapılmayacaktır. Ancak, “Ortak Ülke” hareketliliklerinde her iki hareketliliğe (öğrenim/staj) de başvurmanız durumunda seçtiğiniz bir hareketlilik türü için -10 puan uygulanacaktır. 

16. TUS öğrencilerinin ders yükü olmaması nedeniyle, sadece “Staj Hareketliliğine” başvurabilirler.

NOT: Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve bireysel değerlendirmenizden sonra başvurunuzu dikkatlice seçerek yapınız.

 

Erasmus Öğrenci Seçim Şartları

Asgari Şartlar:

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora)  bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak

2.  a)  Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

      b) Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3. Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl için 60 ECTS) kredi yükü olması

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

 

Seçim Kriterleri:

Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara göre başvurular değerlendirilecektir:

Akademik başarı düzeyi:                 %50

Dil seviyesi:                                       %50

*Dil barajı:    B1 (öğrenim için)

                      50 (staj için)

 

Diğer Seçim Ölçütleri:

ÖLÇÜT

AĞIRLIKLI PUAN

 

Şehit ve Gazi çocuklarına

 

+15 puan

Engelli öğrencilere

(engelliliğin belgelenmesi kaydıyla):

           

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan

Daha önce yararlanma:                               

                                  

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma:

 

-10 puan

Erasmus Hareketliliği için daha önce seçilmiş olup, üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan öğrencilere

 

-5 puan

 

 

ERASMUS ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN 4 FARKLI SEÇENEĞİN AÇIKLAMASI

 

Başvurmadan önce bilgilendirmeyi lütfen okuyunuz!!!

SEÇENEK 1: “2019 KA103 Program Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği”

(2018-1-TR01-KA103-050061 / 2018-1-TR01-KA103-050060 Projeleri dahil)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü:  Sadece Öğrenim Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 1 veya 2 dönem

Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Öğrenci Hibesi (Avro)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan,

 

 

 

500 €

3. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Estonya,

 

 

 

300 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmini Kontenjan: 218 “öğrenim” öğrenci (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora)

*Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut Erasmus “anlaşmalarımıza” ve anlaşma “alanlarımıza” göre belirlenmiştir. Anlaşma listesi için tıklayınız.

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL /ENSTİTÜ

TAHMİNİ KONTENJAN

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ

6

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

31

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

13

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

9

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

16

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

4

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

6

MİMARLIK FAKÜLTESİ

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

26

TURİZM FAKÜLTESİ

10

VETERİNER FAKÜLTESİ

8

ZİRAAT FAKÜLTESİ

13

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

9

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

4

TIP FAKÜLTESİ

2

DEVLET KONSERVATUVARI

5

TÜM YÜKSEKOKULLARI

10

TÜM ENSTİTÜLER

10

 

SEÇENEK 2: “2019 KA103 Program Ülkeler ile Staj Hareketliliği”

(2018-1-TR01-KA103-050061 / 2018-1-TR01-KA103-050060 projeleri dahil)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü:  Sadece Staj Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 2 ile 12 ay arası

Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Staj Öğrenci Hibesi (Avro)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan,

 

 

 

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya,Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Estonya,

 

 

 

400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahmini Kontenjan: 150 “staj” öğrencisi

Her anabilim dalına /bölüme: 5’er önlisans / lisans / yükseklisans / doktora öğrencisi

Tıp Fakültesine: 40

Proje Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2021. Tüm staj faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

 

SEÇENEK 3: “2018 KA107 Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği”

(2018-1-TR01-KA107-054774 projesi)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü:  Sadece Öğrenim Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 5 ay (bir dönem)

Hibe tutarları:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

 

Türkiye

Ortak Ülke

700 €

 

 

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine (şehir) kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Kesin Kontenjan: 21 lisans öğrenci / 4 Doktora öğrenci: Toplam 25 öğrenci

*Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

Aşağıdaki kontenjanlar, ortak ülkeleri ile mevcut “projelerimiz”, “anlaşmalarımız” ve anlaşma “alanlarımıza” göre belirlenmiştir. Bu seçeneği tercih etmeniz durumunda anlaşma listesi’nde yer alan alanları inceleyerek tercihinizi yapınız.

Fakülte / Yüksekokul /Enstitü

Tahmini Kontenjan

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi

1

Eğitim Fakültesi

1

Fen Edebiyat Fakültesi

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

1

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

1

İlahiyat Fakültesi

1

İletişim Fakültesi

1

Mimarlık Fakültesi

1

Mühendislik Fakültesi

2

Turizm Fakültesi

1

Veteriner Fakültesi

1

Ziraat Fakültesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

1

Tıp Fakültesi

1

Devlet Konservatuvarı

1

Tüm Yüksekokulları

2

Tüm Enstitüler

4

 

Gidilebilecek Ülkeler ve Öğrenci Sayısı:

Ülke

Öğrenci Sayısı / Öğrenim Seviyesi

Arnavutluk

2 Lisans

Bosna Hersek

3 Lisans

Cezayir

2 Lisans

Kanada

2 Lisans

Kazakistan

2 Doktora

Kosova

2 Lisans

Rusya

2 Lisans

Sırbistan

2 Lisans

Tunus

1 Lisans

Ukrayna

3 Lisans

Ürdün

2 Lisans

İran

2 Doktora

 

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2020. Tüm öğrenim faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

 

SEÇENEK 4: “2018 KA107 Ortak Ülkeler ile Staj Hareketliliği”

(2018-1-TR01-KA107-054774 projesi)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü:  Sadece Staj Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 2 ay

Hibe tutarları:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

 

Türkiye

Ortak Ülke

700 €

 

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine (şehir) kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Kesin Kontenjan: 6 öğrenci (tüm öğrenim seviyeler)

*Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

Aşağıdaki kontenjanlar, ortak ülkeleri ile mevcut “projelerimiz”e göre belirlenmiştir.

Gidilebilecek Ülkeler ve Öğrenci Sayısı:

Ülke

Öğrenci Sayısı

Arnavutluk

2

Kazakistan

2

Rusya

2

 

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2020. Tüm öğrenim faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

 

Açıklamaların tamamını okuduktan sonra başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.