Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Proje Belge İmza Süreci

       

        Üniversitemiz PIC numarasının kullanıldığı ve koordinatör veya ortak olarak tüm Erasmus+ Projelerin çevrimiçi başvurularında bazı belgelerin (Doğruluk Beyanı-Declaration on Honour ve Ortaklık Belgesi-Mandate gibi) Üniversitemiz yasal temsilcisi (Legal Representative) (Rektörümüz) tarafından önceden imzalanarak sisteme yüklenilmesi gerekmektedir. Bu sürecin proje sorumluları için daha etkin ve düzenli yürütülebilmesi ve sonraki proje başvurularında kabul edilen ve başvuru yapılan Erasmus projeler hakkında da bilgi istendiği için imzalanması gereken tüm belgelerin çıktılarıyla ve burada yer alan formu doldurulup proje son başvuru tarihinden en geç 15 gün önce Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.