Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


Erasmus+ Staj Konsorsiyumu "OMÜ-Girişimcilik Konsorsiyumu"

Üniversitemizin hedefleri arasında dış paydaşları ile işbirliği arttırmak amacıyla yapılan Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamındaki “OMÜ-Girişimcilik Konsorsiyumu” akreditasyon ve proje başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Konsorsiyum üyeleri Üniversitemiz, Sinop Üniversitesi, Samsun Genç İş Adamları Derneği, Teknopark Samsun ve Agrobigen firmasından oluşmaktadır. Konsorsiyum kapsamında önlisans, lisans ve lisans üstü seviyesindeki konsorsiyum üyelerin öğrencileri staj hareketliliğinden; personelleri ise ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden yararlanabilecektir. “OMÜ-Girişimcilik Konsorsiyumu” üyeleri 31.10.2017 tarihinde Uluslararası İlişkiler Birimi’nde bir araya gelerek proje kabulünden sonra ilk toplantılarını yaptılar. Toplantıda konsorsiyum kapsamında öğrenci ve personelimizin Erasmus+ programı hareketliliğinden yararlanmasının ve Avrupa’da staj yeri olanaklarının artırılmasına ilişkin güç birliği yapılması konuşuldu. Konsorsiyum kapsamında 01.06.2017 – 31.05.2019 tarihleri arasında hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.