Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


24-09-2018
Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları başlamıştır!!!

24.09.2018

Değerli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mensupları,

Aşağıda bilgileri verilen Üniversitemiz Erasmus+ Projeleri için "Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği" başvuruları 24.09.2018 - 19.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

“Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik ve idari personelin, yararlanmak istedikleri proje ve hareketlilik türü ile ilgili online (Ders Verme / Eğitim Alma) başvuru formunu doldurarak, istenen diğer belgeler ile birlikte 19.10.2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları 26.11.2018 tarihinde üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. Bu nedenle, Erasmus hareketliliğine hak kazanan personelin hareketlilik programlarının 27 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlaması gerekmektedir.

 

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU  FORMUNUZU DOLDURMAYIN

 Erasmus web sayfasını http://erasmus.omu.edu.tr/tr lütfen inceleyiniz.

 Erasmus Personel Takvimi için tıklayınız.

 Başvuru formunuzu online olarak 19 EKİM 2018, SAAT 17:00’ a kadar doldurunuz ve gerekli belge olması durumunda sisteme yükleyiniz.

 27 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz tarafından Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır. Sınava başvurmak istediğiniz durumda başvuru esnasında lütfen ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Üniversitemiz Dil Sınavı sonucu dışında kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgeniz (TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL) var ise online başvuru esnasında lütfen yükleyiniz.  

Hem sınava girmiş hem de geçerliliği olan bir yabancı dil belgesi teslim etmiş olmanız durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz ya da yenileyebilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.

Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).

Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir. (Asıl listeye giren personel bu konuda Erasmus Ofisinden daha ayrıntılı bilgi alabilir).

Bu program için başvuru formunu doldurarak, başvuru sürecinin koşullarını yerine getirenler “Aday Erasmus Personeli” olma hakkı kazanmaktadır. Kesin sonuçlar (hareketlilik kapsamında gidilip gidilemeyeceği) Erasmus Değerlendirme ve Seçme Komisyonu tarafından karar alındıktan sonra belli olacaktır.

Sonuçlar 26.11.2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

Her akademik / idari birimden yeterli başvuru olduğu takdirde o birimden en fazla 2 kişi (bir ders verme / bir eğitim alma hareketliliği) seçilecektir.

Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri:

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2018 Sözleşme Dönemi, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfa 29-39) personel hareketliliği ile ilgili tüm seçime ilişkin temel ilkeler dikkate alınarak, Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri belirlenmiştir ve Rektör oluru alınmıştır.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel için Değerlendirme Puantajı için tıklayınız

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak İdari Personel için Değerlendirme Puantajı için tıklayınız

En önemli ölçüt başvurunun tüm gerekli belgeleri ile eksiksiz olmasıdır.

Kullanılabilen Veritabanı:

“Staff Teaching / Staff Training / International Week” için aşağıdaki veri tabanı kullanılabilir.

http://staffmobility.eu/staff-week-search  

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:

Nedir?               

Erasmus ders verme hareketliliği, üniversitemizde “ders vermekle yükümlü olan” bir personelin, program veya ortak ülkelerinden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Başvuru için dil şartı:

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyelerine göre: B2

*Uluslararası sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş olup burada yer alan Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri kullanılmıştır.

Faaliyet süresi:

En az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde (KA103 Anlaşmaları / KA107 Anlaşmaları) belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre başvuru yapabilir.

Anlaşma listesinin; 

“H” sütununda ilgili anlaşmanın kapsadığı akademik alanlar  (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “Matematik” vs.)

“L” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)

“M” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı ve

“F” sütununda Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.

Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan (KA103 irtibat bilgileri / KA107 irtibat bilgileri) ulaşılabilir. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus Ofislerine yazılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1-Online Başvuru Formu

2-Vesikalık fotoğraf

3-Gidilmesi planlanan anlaşmalı üniversiteden alınan davet mektubu

4-Geçerli yabancı dil belgesi

5-Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması

6-Ders verdiğini gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

7-Engelli personel durumunda rapor

8-Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatı kullanarak ve kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. 

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ:

Nedir?

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam eden ve fiilen görev yapan tam / yarı zamanlı ve kadrolu / sözleşmeli (hizmet alımı / şirket personeli hariç) üniversitemiz personelinin (akademik ve/veya idari) program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Faaliyet Süresi:

En az ardışık 2 iş gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Eğitim alma faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında,

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da işletmeye gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (NOT: işletme kapsamında değerlendirilen eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir (NOT: işletme kapsamında değerlendirilen eğitim alınacak yükseköğretim kurumunun ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur). Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen; büyüklükleri, statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.  

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile bir işletme bulmalıdır. İşletmede herhangi bir kısıtlama yoktur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. İşletme bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız, eş, dost veya akrabadan yardım istenebilir. Staff Training alanında Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde (KA103 Anlaşmaları / KA107 Anlaşmaları) belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir.

Anlaşma listesinin; 

“H” sütununda ilgili alanlar (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “ Matematik” alanlar vs.)

“N” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)

“O” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı

"F" sütununda ise Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.

Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan (KA103 irtibat bilgileri / KA107 irtibat bilgileri) ulaşılabilir. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus Ofislerine yazılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1-Online Başvuru Formu

2-Vesikalık fotoğraf

3-Gidilmesi Planlanan Anlaşmalı Ülke'den Alınan Davet Mektubu

4-Geçerli Yabancı Dil Belgesi (varsa)

5-Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması

6-Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip personelin diploması (varsa)

7-Engelli personel durumunda rapor

8-Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatı kullanarak ve kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. 

 

ERASMUS PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN 3 FARKLI SEÇENEĞİNİN AÇIKLAMASI

Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve ona göre başvurunuzu yapınız.

 

SEÇENEK 1:

Proje numaraları: 2018-1-TR01-KA103-050060 / 2018-1-TR01-KA103-050061

Hareketlilik Başvuru Türü:  Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği

Kontenjan:    Ders Verme Hareketliliği: 19 kişi

                        Eğitim Alma Hareketliliği: 11 kişi

(Her akademik/idari birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır).

Proje bitiş tarihi: 31 Mayıs 2020. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe tutarları: Lütfen tıklayınız

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

 

SEÇENEK 2:

Proje numarası: 2017-1-TR01-KA107-041977

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut projemize tahsis edilen hibeye ve anlaşmamız bulunan kurum ve alanına göre belirlenmiştir. Her akademik/idari birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır.

 

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Yükseköğretim Kurumları

Ders Verme Hareketliliği Sayısı

Eğitim Alma Hareketliliği Sayısı

Rusya

-Dostoevsky Omsk State University

-Perm State Agricultural Academy

-Southern Federal University

 

8

0

Ukrayna

-Oleksandr Dovzhenko Hlukhıv Natıonal Pedagogıcal Unıversıty

-Taras Shevchenko Natıonal Unıversıty Of Kyıv

-National University Odessa Law Academy

-Zaporozhye State Medical University

-Bila Tserkva National Agrarian University

 

3

3

İran

-University of Tehran

 

0

1

 

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)  + 2 gün (yol için)

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2019. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe Tutarları: Günlük hibe tutarı 160 € Avro + Seyahat hibesi

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

 
Elde edilen ‘’km’’ değeri

 
Hibe miktarı

10-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €

 

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

 

SEÇENEK 3:

Proje Numarası: 2018-1-TR01-KA107-054774

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut projemize tahsis edilen hibeye ve anlaşmamız bulunan kurum ve alanına göre belirlenmiştir. Her akademik/idari birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır.

 

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Yükseköğretim Kurumları

Ders Verme Hareketliliği Kişi Sayısı

Eğitim Alma Hareketliliği Kişi Sayısı

Arnavutluk

-Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"

-University of Medicine, Tirana       

-University “Ismail Qemali” of Vlore

-Universitetıi Politeknik I Tiranes

 

2

2

Bosna Hersek

-University of Sarajevo

-Dzemel Bijedic University of Mostar

-University of Tuzla

 

3

3

Cezayir

-UHBC

-Universite 8 Mai 1945

 

2

2

Kanada

-Lakehead University

 

1

1

Kazakistan

-A.Baitursynov Kostanay State University

 

2

2

Kosova

-Universum College

 

2

2

Rusya

-Dostoevsky Omsk State University

-Perm State Agro-Technological University

-Southern Federal University

 

2

2

Sırbistan

-University of Novi Sad

-Singidunum University

 

2

2

Tunus

-Ecole Supérieure de l'Aéronautique et des Technologies

-University of Sfax

 

1

1

Ukrayna

-Oleksandr Dovzkenko Hlukhiv National Pedagocial University

-Bila Tserkva National Agrarian University

-Taras Shevchenko National University of Kyiv

-Zaporozhye State Medical University

-National University "Odessa Law Academy"

 

3

3

Ürdün

-The University of Jordan

-Yarmouk University

-Jordan University of Science and Technology

2

2

İran

-University of Tehran

 

2

2

 

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)  + 2 gün (yol için)

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2020. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe Tutarları: Günlük hibe tutarı 180 € Avro + Seyahat hibesi

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20 – 99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.