Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


27-12-2018
Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği İçin Yeni Başvurular Başlamıştır !!!

Erasmus Personel Hareketliliği İlanı

27.12.2018

 

Değerli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mensupları,

Aşağıda bilgileri verilen Üniversitemiz Erasmus+ Projeleri için "Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği" başvuruları 27.12.2018 – 17.01.2019 (21 GÜN) tarihleri arasında yapılacaktır.

“Ders verme” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik personelin, yararlanmak istedikleri proje ve hareketlilik türü ile ilgili online (Ders Verme)  başvuru formunu doldurarak, var ise istenen diğer belgeler ile birlikte 18.01.2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları 26.02.2019 tarihine kadar üniversitemiz web sayfasından ilan edilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, Erasmus hareketliliğine hak kazanan personelin hareketlilik programlarının 27.02.2019 tarihinden sonra planlanması gerekmektedir.

 

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU

FORMUNUZU DOLDURMAYIN

 •  Erasmus web sayfasını http://erasmus.omu.edu.tr/tr lütfen inceleyiniz.
 • Başvuru formunuzu online olarak 17 Ocak 2019, Perşembe günü saat 17:00’ a kadar doldurunuz ve gerekli belge olması durumunda sisteme yükleyiniz.
 • Başvuru formunuzu doldurduktan sonra size ekranda “başvurunuz alınmıştır” bilgisi gelecektir.
 • 27 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı’na girdiyseniz ve bu sınavın sonucunu kullanılmasını istiyorsanız lütfen ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Üniversitemiz Dil Sınavı sonucu dışında kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgeniz (TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL) var ise online başvuru esnasında lütfen yükleyiniz.  

Hem sınava girmiş hem de geçerliliği olan bir yabancı dil belgesi teslim etmiş olmanız durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

 •  Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz ya da yenileyebilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.
 •  Personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).
 •  Engelli personelimiz personel ders verme hareketliliğinden ilave destekli faydalanabilir. (Asıl listeye giren personel bu konuda Erasmus Ofisinden daha ayrıntılı bilgi alabilir).
 •  Başvuru formu dolduran personelimiz “Aday Erasmus Personeli”dir. Sonuçlar, Rektör oluru ile görevlendirilen Erasmus Değerlendirme ve Seçme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeden sonra belli olacaktır.

Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri:

 

Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği, 2018 Sözleşme Dönemi, Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfa 29-39) personel hareketliliği ile ilgili tüm seçime ilişkin temel ilkeler dikkate alınarak, Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri belirlenmiştir ve Rektör oluru alınmıştır.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı için tıklayınız

En önemli ölçüt başvurunun tüm gerekli belgeleri ile eksiksiz olmasıdır.

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:

Nedir?               

Erasmus ders verme hareketliliği, üniversitemizde “ders vermekle yükümlü olan” bir personelin, program veya ortak ülkelerinden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Başvuru için dil şartı:

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyelerine göre: B2

*Uluslararası sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş ve burada yer alan karşılıklar kullanılır.

Faaliyet süresi:

En az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarından kaynaklı olarak,  5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) listesinde (KA103 Anlaşmaları / KA107 Anlaşmaları) belirtilen “alanlara”, “kontenjanlara” ve “faaliyet türüne” göre başvuru yapabilir.

Anlaşma listesinin; 

“H” sütununda ilgili anlaşmanın kapsadığı akademik alanlar  (Örneğin "Kimya", "Eğitim", “Matematik” vs.)

“L” sütununda karşı kuruma gidebilecek personel sayısı (yani kontenjan)

 “M” sütununda ise gidilebilecek en fazla gün sayısı ve

“F” sütununda Anlaşma’nın geçerlilik süresi yer almaktadır.

Erasmus ortaklarımızın irtibat bilgilerine ise buradan (KA103 irtibat bilgileri / KA107 irtibat bilgileri)  ulaşılabilir. İrtibat bilgileri bulunmayan kurumların web sayfalarını ziyaret ederek Erasmus Ofislerine yazılabilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu
 2. Vesikalık fotoğraf
 3. Gidilmesi planlanan anlaşmalı üniversiteden alınan davet mektubu
 4. Geçerli yabancı dil belgesi
 5. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması
 6. Ders verdiğini gösterir Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (Araştırma Görevlileri için)
 7. Engelli personel durumunda rapor
 8. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatı kullanarak ve kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. 

ERASMUS PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN 3 FARKLI SEÇENEĞİNİN AÇIKLAMASI

Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve ona göre başvurunuzu yapınız.

SEÇENEK 1:

Proje numaraları: 2018-1-TR01-KA103-050060 / 2018-1-TR01-KA103-050061

Hareketlilik Başvuru Türü:  Personel Ders Verme

Kontenjan:     Toplam 7 kişi            

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

SAYI

Dişhekimliği Fakültesi

1

İlahiyat Fakültesi

1

İletişim Fakültesi

1

Mimarlık Fakültesi

1

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

1

Meslek Yüksekokulları

2

Proje bitiş tarihi: 31 Mayıs 2020. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe tutarları: Lütfen tıklayınız

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

SEÇENEK 2:

Proje numarası: 2017-1-TR01-KA107-041977

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme

Kontenjan: Aşağıdaki kontenjanlar mevcut projemize tahsis edilen hibeye ve anlaşmamız bulunan kurum ve alanına göre belirlenmiştir. Ülke ve kurum kontenjanına göre akademik birimlerimizden en fazla “birer” kişilik kontenjan planlanmaktadır. Bu nedenle tercih edilen yer önemlidir.

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Yükseköğretim Kurumları

Ders Verme Hareketliliği Sayısı

Rusya

-Dostoevsky Omsk State University

-Perm State Agricultural Academy

-Southern Federal University

 

4

İran

-University of Tehran

 

1

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)  + 2 gün (yol için)

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2019. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe Tutarları: Günlük hibe tutarı 160 € Avro + Seyahat hibesi

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

SEÇENEK 3:

Proje Numarası: 2018-1-TR01-KA107-054774

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme

Kontenjan: Aşağıdaki kontenjanlar mevcut projemize tahsis edilen hibeye ve anlaşmamız bulunan kurum ve alanına göre belirlenmiştir. Ülke ve kurum kontenjanına göre akademik birimlerimizden en fazla “birer” kişilik kontenjan planlanmaktadır. Bu nedenle tercih edilen yer önemlidir.

Gidilebilecek Ülke

Gidilebilecek Yükseköğretim Kurumları

Ders Verme Hareketliliği Kişi Sayısı

Arnavutluk

-Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi"

-University of Medicine, Tirana         

-University “Ismail Qemali” of Vlore

-Universitetıi Politeknik I Tiranes

 

1

Bosna Hersek

-University of Sarajevo

-Dzemel Bijedic University of Mostar

-University of Tuzla

-University of Bihac

3

Kazakistan

-A.Baitursynov Kostanay State University

-Kazakh National Agrarian University

 

2

Kosova

-Universum College

 

4

Sırbistan

-University of Novi Sad

-Singidunum University

 

2

Tunus

-University of Sfax

-Ecole Supérieure de l'Aéronautique et des Technologies

-University of Kairouan

 

1

Ürdün

-The University of Jordan

-Yarmouk University

-Jordan University of Science and Technology

-Al-Zaytoonah University of Jordan

 

3

İran

-University of Tehran

 

4

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)  + 2 gün (yol için)

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2020. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Hibe Tutarları: Günlük hibe tutarı 180 € Avro + Seyahat hibesi

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

Ders Verme Hareketliliği başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.