Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü


31-01-2020
2020/2021 Erasmus Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır

BU AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURMAYIN !!!
 

1. Erasmus web sayfasını http://erasmus.omu.edu.tr/tr ve Erasmus broşürünü inceleyiniz.

2. Başvuru formunuzu online olarak 19 ŞUBAT 2020, SAAT 17:00’ a kadar doldurunuz.

3. Doldurduğunuz formun çıktısını alıp önce kendiniz imzalayınız, sonra Erasmus Bölüm Koordinatörünüze imzalatınız. Erasmus Bölüm Koordinatörü bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanı veya Dekan/Müdür tarafından imzalatılabilir.

4. İmzalanmış başvuru formunuzu 21 ŞUBAT 2020, SAAT 17:00’ a kadar Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

 

TESLİM YERİ:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Kurupelit Kampüsü Lojmanlar Karşısı

 

5. Son 3 yılda yapılan Erasmus/Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları ve 22 – 23 ŞUBAT 2020 tarihlerinde Üniversitemiz tarafından yapılacak Erasmus Değişim Programı için Yabancı Dil Sınav sonucu için belge teslimine gerek bulunmamaktadır. Bunların dışında kullanılmasını istediğiniz geçerli yabancı dil belgeniz var ise (TOEFL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL) online başvuru belgeniz ile birlikte 21 ŞUBAT 2020, saat 17:00’ a kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim ediniz. Hem sınava girmiş hem de geçerliliği olan bir yabancı dil belgesi teslim etmiş olmanız durumunda yüksek olan puanınız değerlendirilecektir.

6. “Şehit ve Gazi Çocukları”,“Engelli Öğrenci”, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış” durumunuzun bulunması halinde onaylı belgenizi, başvuru belgeniz ile birlikte 21 ŞUBAT 2020, saat 17:00’ a kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

7. Geç teslim edilen başvuru formları geçersiz sayılacaktır.

8. Tıp Fakültesi lisans öğrencileri ve Lisansüstü öğrencileri (yükseklisans ve doktora) öğrenim hareketliliği’ne başvurmaları durumunda, bir sonraki akademik dönem için 30 AKTS/ECTS ders yükü olmalarına ve anlaşmalı olduğumuz kurumları tercih etmeleri gerektiğine dikkat etmelidir.

10. Başvuru esnasında Erasmus öğrencisi olmanın asgari şartlarını (aşağıda yer almaktadır) sağlayamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirme dışı kalacaktır.

11. Başvuru formunu takiben başvuru sürecinin tüm koşullarını yerine getirmiş olmanız size “Erasmus Öğrenim / Staj Öğrencisi Aday Adayı” olma hakkı vermektedir. Asıl adaylığınız Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarları açıklanınca belli olup, kesin sonuçlar (gidip gidemeyeceğiniz) bu hibe açıklamadan sonra size bildirilecektir.

12. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler.

13. Erasmus Öğrenci Başvurusu için 4 farklı seçenek bulunmakta olup, istediğiniz tüm proje ve hareketlilik türlerine başvurabilirsiniz. Program ve Ortak Ülke hareketliliklerinde, her iki hareketliliğe (öğrenim/staj) de başvurmanız durumunda seçtiğiniz bir hareketlilik türü için -10 puan uygulanacaktır.

14. Başvurunuzdan sonra değişiklik yapmak istemeniz durumunda sisteme tekrar girerek başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yaptığınız son başvuru geçerli olacaktır.

15. Hem “Ortak Ülkeler” hem de “Program Ülkeleri” için başvurulması durumunda daha önce Erasmus Hareketliliğinden yararlanan (program türü farketmezsizin) öğrencilere eksi puan uygulaması yapılacaktır.

16. “Ortak Ülkeler”inde mezuniyet sonrası staj hareketliliği gerçekleştirilemez.

17. Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) üniversitemize yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, üniversitemizin kayıtlı öğrencisi statüsü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi statüsünü taşıyanlar öğrencilerin öğrenim hareketliliğinde bir sonraki akademik dönem için 30 AKTS/ECTS ders yükü olması gerekmektedir ancak, staj hareketliği için bir engel taşımamaktadır.

18. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun istediği dil seviyesine sahip olduğunuzdan emin olun. Anlaşma listesinden (KA103 ve KA107) bu bilgiyi edinebilirsiniz.

19. Öğrenim hareketliliğinde kurum tercihi yaparken mutlaka karşı kurumun eğitim dilinden emin olun. Karşı kurumun web sayfasından (KA103 ve KA107) bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

NOT: Başvurunuzdan önce aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz ve bireysel değerlendirmenizden sonra başvurunuzu dikkatlice seçerek yapınız.

Erasmus Öğrenci Seçim Şartları

Asgari Şartlar:

 

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora) bir programda kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak

2. a) Önlisans ve lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması

b) Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

3. Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS (bir dönem için 30 ECTS bir yıl için 60 ECTS) kredi yükü olması

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

Seçim Kriterleri:

Aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlara göre başvurular değerlendirilecektir:

Akademik başarı düzeyi: %50

Dil seviyesi: %50

*Dil barajı: B1 (öğrenim için)

50 (staj için)

Diğer Seçim Ölçütleri:

 

ÖLÇÜT

AĞIRLIKLI PUAN

 

Şehit ve Gazi çocuklarına

 

+15 puan

Engelli öğrencilere

(engelliliğin belgelenmesi kaydıyla):

 

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan

Daha önce yararlanma

 

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma:

 

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne

azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe

katılmama

-10 puan

Erasmus Hareketliliği için daha önce seçilmiş olup, üniversitemiz tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmayan öğrencilere

 

-5 puan

ERASMUS ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN 4 FARKLI SEÇENEĞİN AÇIKLAMASI

Başvurmadan önce bilgilendirmeyi lütfen okuyunuz!!!

SEÇENEK 1: “2020 KA103 Program Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği”

(2019-1-TR01-KA103-067404 / 2019-1-TR01-KA103-067400 Projeleri dahil)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü: Sadece Öğrenim Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 1 veya 2 dönem

Hareketlilik yılı: 2020-2021 akademik yılı

Tahmini Kontenjan: 95 “öğrenim” öğrenci (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora).

*Lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

 

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut Erasmus “anlaşmalarımıza” ve anlaşma “alanlarımıza” göre belirlenmiştir. Anlaşma listesi için tıklayınız.

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL /ENSTİTÜ

TAHMİNİ KONTENJAN

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ

3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

18

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

6

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

8

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

3

MİMARLIK FAKÜLTESİ

2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

13

TURİZM FAKÜLTESİ

5

VETERİNER FAKÜLTESİ

4

ZİRAAT FAKÜLTESİ

6

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

4

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2

TIP FAKÜLTESİ

1

DEVLET KONSERVATUVARI

2

TÜM YÜKSEKOKULLARI

5

TÜM ENSTİTÜLER

5

 

Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim Öğrenci Hibesi (€)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan,

 

 

 

500

2. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Estonya, Sırbistan,

 

 

 

300

 

SEÇENEK 2: “2020 KA103 Program Ülkeler ile Staj Hareketliliği”

(2019-1-TR01-KA103-067404 / 2019-1-TR01-KA103-067400 Projeleri dahil)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü: Sadece Staj Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 2 ile 3 ay arası

Proje Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2022. Tüm staj faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Tahmini Kontenjan: 63 “staj” öğrenci

Her anabilim dalına /bölüme: 1’er önlisans / lisans / yükseklisans / doktora öğrencisi

Tıp Fakültesine: 20

Hibe Tutarlar

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Staj Öğrenci Hibesi (€)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İzlanda, Lüksemburg, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan,

 

 

 

600

2. Grup Program Ülkeleri

Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Bulgaristan, Estonya, Sırbistan

 

 

 

400

 

SEÇENEK 3: “2019 KA107 Ortak Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği”

(2019-1-TR01-KA107-073493 projesi)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü: Sadece Öğrenim Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 5 ay (bir dönem)

Hareketlilik yılı: 2020-2021 akademik yılı

Kesin Kontenjan: 5 “öğrenim” öğrenci (4 lisans, 1 doktora).

 

Gidilebilecek Ülke, Üniversite ve Öğrenci Sayısı:

Ülke / Üniversite

Öğrenci Sayısı / Öğrenim Seviyesi

Arnavutluk

University of Shkodër "Luigj Gurakuqi"

University of Vlora Ismail Qemali

1 lisans/ 1 doktora

Cezayir

Abou Bekr Belkaid University of Tlemcen

1 lisans

Kosova

Universum College

2 lisans

 

Kontenjanlar, ortak ülkeleri ile mevcut “projelerimize” göre belirlenmiştir. Anlaşma listesinde yer alan alanları ve öğrenim seviyeleri inceleyerek tercihiniz yapınız. Kontenjan çok sınırlı olması sebebiyle en yüksek puanı olan ve alanı uyumlu olan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.

 

Hibe tutarları:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

 

Türkiye

Ortak Ülke

700

 

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine (şehir) kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

SEÇENEK 4: “2019 KA107 Ortak Ülkeler ile Staj Hareketliliği”

(2019-1-TR01-KA107-073493 projesi)

NOTLAR:

Hareketlilik Başvuru Türü: Sadece Staj Hareketliliği için başvuru alınacaktır.

Hareketlilik Süresi: 2 ay

Proje bitiş tarihi: 31 Temmuz 2022. Tüm öğrenim faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır.

Kesin Kontenjan: 6 “staj” öğrenci (tüm öğrenim seviyeleri)

Gidilebilecek Ülke / Üniversite ve Öğrenci Sayısı:

 

Ülke / Üniversite

Öğrenci Sayısı

Arnavutluk

University of Shkodër "Luigj Gurakuqi"

University of Vlora Ismail Qemali

2

Cezayir

Abou Bekr Belkaid University of Tlemcen

1

Kosova

Universum College

2

Switzerland

Pädagogische Hochschule St.Gallen

1

 

Kontenjanlar, ortak ülkeleri ile mevcut “projelerimize” göre belirlenmiştir. Anlaşma listesinde yer alan alanları ve öğrenim seviyeleri inceleyerek tercihiniz yapınız. Kontenjan çok sınırlı olması sebebiyle en yüksek puanı olan ve alanı uyumlu olan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.

 

Hibe tutarları:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

 

Türkiye

Ortak Ülke

700

 

 

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine (şehir) kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

 

Açıklamaların tamamını okuduktan sonra başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.