Gençlik Gönüllülüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) Kapsamında Akredite Olduk!

Üniversitemiz, Eylül 2015 itibarıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Gönderen, Ev Sahibi ve Koordinatör Kuruluş olarak akredite edilmiştir. Türkiye Ulusal Ajans’ın,  http://europa.eu/youth/evs_database linkinde bulunan veritabanından konuya ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
 
 
AB Gençlik Programı Youth in Action kapsamında yer alan ve gençlerin AB ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarında gönüllü hizmet yapmalarına olanak sağlayan bir program olan AGH-Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS – European Voluntary Service) 17 – 30 yaş arası gençlere yönelik, kısa dönem (2-8 hafta) ve uzun dönem (2-12 ay) olmak üzere 2 ayrı dönemde gerçekleştirilebilen, maaş alınmadan cep harçlığı usulü ile finanse edilmelerini (yemek, sigorta, barınma ve dil eğitimi de dahil) bir hareketlilik programıdır.
 
AGH, gençler arasındaki dayanışmayı güçlendiren bir öğrenme sürecidir. AGH'de yaygın öğrenme ilke ve uygulamaları esas alınır. AGH sürecinde gönüllü, ülkeye gitmeden, gittikten sonra, hizmet ortasında ve sonunda eğitimlere tabi tutulur. Gönüllü AGH süresince bulunduğu yerele katkı sağlar, yeni beceriler edinir, yeni diller öğrenir ve diğer kültürleri keşfeder.
 
AGH programına katılmak isteyen ve konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen adaylar aşağıdaki süreci ve linkleri takip edebilirler:
   
  • Gitmek istediğiniz ülkeye ve katılmak istediğiniz proje alanına karar verin. Bu süreçte https://europa.eu/youth/evs_database_tr veritabanından faydalanma, projelere ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olma.
 
 
AGH hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan ve proje seçimini yaptıktan sonra Europass formatında CV  https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae ve Motivasyon Mektubu’nu göndermek suretiyle başvuru yapılabilir. Başvurusuna olumlu yanıt alan gençler üniversitemiz AGH koordinatörüne aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşarak gerekli prosedürü yerine getirmelidirler.
 
Nazan Şimşek
AGH Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 55200 Atakum - Samsun, Türkiye
Tel: +90-362-3121919 (Dahili: 1609)
Fax: +90-362-4576091
E-mail:  nazan.simsek@omu.edu.tr
http://uib-en.omu.edu.tr/offices/international-development-office/
 
Motivasyon Mektubu Bilgi: http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/motivasyon-mektubu-nas%C4%B1l-yaz%C4%B1l%C4%B1r-.pdf?sfvrsn=0
 
41 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ: http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/sorular.pdf?sfvrsn=0
 
AGH Proje BaşvuruTarihleri: